Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Vulcanizator piese din cauciuc la prese

Descrierea cursului

Cel ce lucreaza in meseria de Vulcanizator piese din cauciuc la prese asigură fabricarea pieselor din cauciuc prin vulcanizare cu ajutorul preselor de vulcanizare. Se produc şi se utilizează numeroase tipuri de cauciuc (cauciuc natural, cauciucuri sintetice), fiecare dintre ele prezentând anumite avantaje şi dezavantaje în utilizări specifice.

Vulcanizatorul piese din cauciuc la prese desfăşoară următoarele activităţi specifice:
– Prepară amestecul de cauciuc, conform reţetei, trage în foi (calandrare).
– Decupează cantitatea necesară, în funcţie de piesa ce urmează să o execute, conform tehnologiei , la temperatura, presiunea şi durata de timp prestabilite


– Execută corect amestecurile de cauciuc.

– Asigură funcţionarea utilajelor în condiţii de securitate pentru prevenirea poluării.
– Vulcanizează piesele din cauciuc, respectând caracteristicile fizico-mecanice ale produselor finite.

Vulcanizatorul piese din cauciuc la prese poate obţine o diversitate de piese din cauciuc : garnituri, manşete de etanşare la cilindri hidraulici etc, dar şi piese combinate, metal – cauciuc, necesare în procesul tehnologic de fabricaţie a unor ansambluri ; realizează astfel o varietate de repere din cauciuc pentru diferite domenii ale industriei constructoare de maşini, transporturilor auto, feroviare, navale şi aeriene, agricultură, construcţii, articole de uz casnic etc. Activitatea vulcanizatorului piese din cauciuc la prese se desfăşoară în ateliere care sunt prevăzute cu instalaţie de ventilaţie.

Cele mai utilizate procedee de vulcanizare pe care trebuie să le cunoască vulcanizatorul sunt: matriţarea, transferul şi injecţia. Ocupaţia de vulcanizator piese din cauciuc presupune cunoaşterea temeinică a temperaturii, presiunii aplicate, a duratei de menţinere a piesei la temperatura şi presiunea de regim, care sunt factori primordiali şi care trebuie să fie precizaţi prin afişare, alături de instrucţiunile specifice de tehnica securităţii şi sănătăţii în muncă.

Vulcanizatorul piese din cauciuc este capabil să:
– Stabilească corect necesarul de materii prime, materiale auxiliare şi SDV-uri.
– Verifice parametrii tehnologici cu echipamente AMC specifice.
– Execute cu instrumente simple controlul fazelor de fabricaţie.
– Utilizeze, să întreţină şi să depoziteze în stare bună de funcţionare SDV-urile.
– Aplice cerinţele de calitate la locul de muncă şi să efectueze autocontrolul asupra muncii prestate.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea la locul de muncă.
- Lucrul în echipă.
- Planificarea activităţii zilnice.
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor.
- Pregătirea materiilor prime şi materialelor auxiliare.
- Organizarea locului de muncă.
- Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru.
- Pregătirea SDV-urilor, utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor.
- Executarea operaţiei de vulcanizare la prese.
- Finisarea şi ambalarea produselor din cauciuc vulcanizat.
- Aplicarea normelor de calitate în domeniul de activitate.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii