Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Turnator Produse Ceramice

Descrierea cursului

Ocupaţia Turnator Produse Ceramice se desfăşoară în sectorul de activitate al materialelor de construcţii, industria cimentului, industria sticlei şi a ceramicii fine.

Pe lângă acest sector de activitate, turnătorul de produse ceramice se regăseşte şi în domeniul artizanat şi meşteşuguri tradiţionale. El îşi desfăşoară activitatea în forme de organizare a activităţii conform legislaţiei în vigoare: ca persoană fizică autorizată – P.F.A., în asociaţie familială – A.F. sau ca angajat în ateliere de producere a obiectelor meşteşugăreşti sau de produse ceramice turnate, ateliere independente, ateliere ale unor societăţi comerciale, etc. Lucratorul  Turnător produse ceramice îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau în echipă, în mediu intern, în condiţii de temperaturi normale.

Lucrările sunt executate manual şi mecanic. Activitatea de bază a ocupaţiei constă în turnarea barbotinei în forme de lucru speciale, menţinerea materialului turnat la temperatura şi presiunea regimului de lucru şi corespunzător duratei de formare a peretelui ceramic crud, care ia forma şi dimensiunile respective.

Procedeele specifice de turnare pe care trebuie să le cunoască lucrătorul sunt:
– Turnarea manuală.
– Turnarea semiautomată.
– Turnarea automată la joasă şi înaltă presiune.

Aplicând cunoştinţele specifice referitoare la procedeele specifice de turnare şi operaţiile de decofrare a produsului ceramic turnat , se obţine produsul ceramic turnat în stare crudă. Turnătorul produse ceramice este capabil să respecte cerinţele de calitate la locul de muncă ,să efectueze autocontrolul asupra muncii prestate şi să pregătească, întreţină şi să utilizeaze uneltele şi echipamentele de lucru. Pentru realizarea activităţilor specifice turnării barbotinei, lucrătorul trebuie sa interpreteze corect informaţiile de lucru, să efectueze calcule matematice simple în vederea determinării cantităţilor de materiale necesare pentru umplerea formelor de lucru. Activitatea turnătorului produse ceramice se desfăşoară în spaţiile special amenajate ale secţiilor de producţie, sau în atelierele independente, atunci când e cazul, iar lucrătorul care prestează o astfel de muncă poartă echipament de protecţie adecvat şi aplică norme specifice de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Pentru realizarea activităţii sale, turnătorul de produse ceramice, se foloseşte utilaje semi-industriale sau industriale dar şi de unelte tradiţionale, în funcţie de sectorul în care îşi derulează activitatea. Dintre acestea amintim pentru unelte: dălţi, ciocane, şpaclu, rindele, cuţit, cuţitoaie, cleşti, etc. Pentru materialele de finisare şi protecţie a obiectului din ceramică realizat amintim hîrtie abrazivă, sită, burete, pilă, fluidifianţi, angobă, vopsele, baiţuri ş.a. Utilajele industriale care nu pot lipsi sunt uscătorul şi cuptorul de ardere pentru realizarea procesului de uscare şi ardere a obiectelor ceramice turnate. Turnătorul produse ceramice desfăşoară activităţi specific pentru fabricarea unei game variate de piese ceramice turnate: obiecte de artă decorativă, vaze, căni, plachete, placi de ceramică turnată, diferite suporturi, precum şi piese ceramice turnate utilizate în grupuri sanitare:vase-wc şi bideu, rezervoare apă-wc, piedestale, săpuniere, etajere, port-pahar, port-hârtie/prosoape etc.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea la locul de muncă.
- Efectuarea unor calcule matematice.
- Planificarea activităţii zilnice.
- Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
- Pregătirea sculelor, dispozitivelor, echipamentelor şi materialelor de lucru.
- Pregătirea formelor de lucru.
- Turnarea produselor ceramice.
- Obţinerea produselor ceramice.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii