Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Transator

Descrierea cursului

Ocupaţia de tranşator, cuprinde o sferă largă de activităţi specifice tranşării cărnii provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări de curte, lagomorfe (iepuri), vânat salbatic, cât şi a preparării produselor de carmangerie destinate consumului uman.

 Procesul de lucru:

Activităţi desfăşurate: recepţia carcaselor/semicarcaselor provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea, ciontolirea-dezosarea, fasonarea, porţionarea, producerea produselor de carmangerie (carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne, într-o gamă sortimentală restrânsă ), ambalarea şi pregătirea pentru livrare, etc. Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate – secţii de tranşare.

 Lista functiilor majore:

Conform nivelului 2 de responsabilitate, tranşatorul realizează corect operaţiile, prin cunoaşterea şi respectarea metodelor şi procedurilor de lucru, tehnologiilor, anatomiei animalelor pentru a distinge şi separa corect piesele anatomice, indicilor de tranşare, destinaţiei cărnurilor care rezultă din tăiere, reţetelor de fabricaţie şi a standardelor de calitate în vigoare, etc. Însuşirea competenţelor necesare ocupaţiilor din industria alimentară, au ca rezultat aplicarea eficientă şi responsabilă a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate maximă, precum şi realizarea la termen a lucrărilor repartizate prin organizarea corectă a activităţilor proprii. Igiena şi siguranţa alimentară au o importanţă deosebită în activitatea tranşatorului, o atenţie permanentă acordându-se igienei produselor, a locului de muncă, igienei individuale şi a echipamentului de lucru, pe toată durata şi în toate etapele procesului tehnologic în vederea realizării produselor sigure şi de bună calitate.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Organizarea activităţii proprii.
- Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor.
- Întocmirea documentelor specifice.
- Aprovizionarea cu materii prime pentru tranşare.
- Tranşarea – Dezosarea.
- Finisarea cărnii.
- Prepararea produselor de carmangerie.
- Transportul şi depozitarea semifabricatelor, cărnii şi produselor de carmangerie.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii