Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Tinichigiu Auto

Descrierea cursului

Ocupatia se referã la lucrãtorii ce executã operatii de reparatie si întretinere la autovehicule. În acest domeniu, pe lîngã operatiile efective de reparatie si întretinere a autovehiculelor, tinichigiul trebuie sã ofere solutia optimã din punct de vedere tehnic, calitativ, economic si al sigurantei autovehicului în circulatie. Trebuie sã aibã cunostinte temeinice de sudurã, trebuie sã cunoascã natura materialelor De asemenea trebuie sã dea dovadã de operativitate si sã aibã o bunã colaborare cu clientii oferind sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Completarea şi transmiterea documentelor specifice.
- Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor.
- Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă.
- Planificarea activităţii proprii.
- Evaluarea gradului de uzură a caroseriei.
- Executarea lucrărilor de recondiţionare de repere.
- Executarea lucrărilor de sudură pentru reperele nedemontabile.
- Înlocuirea geamurilor fixe ale caroseriei.
- Înlocuirea reperelor demontabile.
- Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali.
- Verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de acţionare, închidere şi blocare.
- Oferirea de consultanţă de specialitate.
- Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii