Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Tehnician Hidrolog

Descrierea cursului

Orice Tehnician Hidrolog îşi desfaşoară activitatea la staţiile hidrologie (calificarea tehnician hidrolog staţie hidrologică) sau la serviciile hidrologice, hidrogeologice şi prognoze hidrologice de la Directiile Apelor şi la Institutul Naţional de Hidrologie şi de Gopspodărire a Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române” (tehnician hidrolog prelucrare date). Pe plan internaţional, conform cu publicaţia Organizaţiei Meteorologice Mondiale no. 258/2003, calificarea de tehnician hidrolog se regăseşte sub denumirile de tehnician tehnologii şi instrumente de măsurare şi tehnician hidrolog informaţii şi tehnologii de comunicare. A doua calificare, în prezent, în România, este practicată de către personal cu studii superioare.

Orice Tehnician Hidrolog isi desfăşoară activitatea pe baza metodologiilor de organizare a activităţii reţelei hidrologice

naţionale, pe baza ìndrumarelor metodologice şi tehnice ìn domeniul obţinerii, prelucrării şi validării datelor hidrometrice şi hidrologice, pe baza standardelor româneşti şi internaţionale, pe bază de instrucţiuni şi norme privitoare la activitatea de diagnoză şi prognoză hidrologică. Tehnicianul hidrolog staţie hidrologică are ca activitate preponderentă asigurarea în bune condiţii a funcţionării staţiilor hidrometrice din cadrul reţelei hidrologice naţionale şi realizarea activităţii de prelucrare şi validare a datelor hidrometrice. In acest sens tehnicianul hidrolog staţii hidrologice întocmeşte documentele legate înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor hidrometrice, asigura aparatura şi echipamentele necesare, execută măsurători de control, întocmeşte părţi din studii anuale.

In unele cazuri, când la staţia hidrologică nu există personal cu studii superioare, tehnicianul hidrolog staţie hidrologică poate conduce activitatea scesteia sub titulatura de coordonator staţie hidrologică. Activitatea sa necesită un grad mare de responsabilitater datorită faptului că el asigură atât obţinerea cât şi validarea datelor pe baza cărora se realizează prognoze hidrologice şi studii de fundamentare hidrologică ale proiectarii şi exploatării uvrajelor legate de apă, a deciziilor legate de managementul integrat al resurselor de apă. In general, tehnicianul hidrolog staţie hidrologică, lucrează individual, sub coordonarea şefului/coordonatorului de staţie hidrologică. Prin urmare, acesta trebuie să dea dovadă în activitatea sa de: conştiinciozitate, meticulozitate, discernământ, disponibilitate de a lucra în condiţii de stress prelungit (pe durata viiturilor), spirit gospodăresc.

Orice Tehnician Hidrolog prelucrări date are ca activităţi specifice: activitatea de prelucrare a datelor pentru determinarea de parametrii hidrologici sau activitatea, în regim operativ, pentru prognoze hidrologice. Tehnicianul hidrolog prelucrări date pentru parametrică, lucrează în colective, coordonate de către personal cu studii superioare. In activitatea sa el trebuie să dea dovadă de meticulozitate şi discernământ. Tehnicianul hidrolog prelucrări date care lucrează în domeniul prognozei hidrologice, lucrează n regim de tură şi utilizează în activitatea sa o gamă largă de documente specifice (hărţi, tabele, grafice, softuri pe PC, imagini satelitare). Pe durata viiturilor lucrează în condiţii de stress prelungit.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea ìn limba oficială.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţa de a ìnvăţa.
- Competenţa de bază ìn matematicţ, ştiinţă, tehnologie.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea ìn muncă şi ìn domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea procedurilor de control a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Realizarea documentelor de ìnfiinţare sau mutare amplasament staţie hidrometrice.
- Realizarea documentelor tehnice ale staţiei hidrometrice.
- Monitorizarea activităţii staţiilor hidrometrice.
- Realizarea unor parţi din studiile hidrometrice anuale.
- Redactarea unor parţi din studiile hidrometrice anuale.
- Efectuarea unor activităţi de diagnoză şi prognoză hidrologică.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii