Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Strungar

Descrierea cursului

Strungarul este operatorul care realizează lucrări de prelucrări prin aşchiere pe diferite tipuri de strunguri, pentru obţinerea unei game variate de produse, folosind SDV-uri, utilajele şi echipamentele specifice tehnologiei de strunjire, indicate în documentaţia tehnologicã.

Principalele activităţi desfăşurate de strungar sunt:
-Alegerea şi utilizarea SDV-urilor şi echipamentelor de strunjire, în vederea realizării de produse finite (piese metalice si nemetalice, de diferite forme şi dimensiuni, prelucrate din semifabricate de forme şi dimensiuni variate), în funcţie de procedeul ales şi specificaţiile tehnologice indicate în documentaţia specifică.
-Pregătirea operaţiei de strunjire, în funcţie de specificaţiile din fişa tehnologică.


-Efectuarea operaţiilor de strunjire, în funcţie de caracteristicile constructive şi funcţionale ale piesei de executat.
Strungarul îşi desfăşoară activitatea în ateliere de prelucrări prin aşchiere, ateliere de recondiţionări şi reparaţii. Competenţele strungarului se referă, în general, la:
-Capacitatea de a cunoaşte şi de a respecta documentaţia tehnică /tehnologică şi de control necesară în activitatea curentă.
-Capacitatea de a identifica, de a alege şi de a monitoriza parametrii regimului de aşchiere/ tehnologici în funcţie de procedeul ales, materialele care se utilizează şi echipamentul existent
-Capacitatea de a identifica defectele apărute la piesele prelucrate sau la echipamentele folosite.
-Rigurozitatea, corectitudinea şi acurateţea cu care respectă prescripţiile tehnologice
-Spiritul de observaţie, vigilenţa , responsabilitatea cu care efectuează verificarea calităţii execuţiei.
-Spiritul de observaţie, rigurozitatea, conştiinciozitatea cu care respectă normele de securitate şi prevenire riscuri, de protecţia mediului.
Operativitatea şi eficienţa cu care intervine pentru remedierea sau anunţarea defectelor. Cunoştinţele strungarului pentru realizarea activităţilor se referă, în principal, la:
-Procedee de prelucrare prin aşchiere.
-Procesul de strunjire.
-Noţiuni de desen tehnic, de interpretarea sistemului de toleranţe.
-Citirea desenelor de execuţie, a fişelor tehnologice, a planurilor de operaţii.
-Tipuri de strunguri şi echipamente de strunjire şi caracteristicile funcţionale specifice.
-Prevederile standardelor tehnice, normelor şi normativelor în vigoare specifice proceselor de strunjire.
-Noţiuni de bază despre materiale, simbolurile acestora, caracteristici şi mod de comportare.
-Defectele ce pot apărea în timpul operaţiilor strunjire, cauzele care le generează şi modul de eliminare a acestora.
-Documentele specifice de realizarea calităţii lucrărilor de strunjire.
-Utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, echipamentelor din dotare.
-Tipuri de aparate de măsură şi control, modul de utilizare a acestora
-Proceduri de întreţinere a utilajelor, SDV-urilor şi echipamentelor din dotare.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Competenţa de exprimare culturală.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Organizarea locului de muncǎ.
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Identificarea SDV-urilor şi echipamentelor necesare strunjirii.
- Pregătirea operaţiei de strunjire.
- Executarea operaţiei de strunjire.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii