Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Specialist Managementul Deseurilor

Descrierea cursului

Prezentul standard de Specialist Managementul Deseurilor descrie responsabilităţile „Specialistului în managementul deşeurilor”, angajat al unei organizaţii sau persoană fizică autorizată. Responsabilităţile unui „Specialist în managementul deşeurilor” presupun planificarea, organizarea, şi monitorizarea activităţilor specifice managementului şi gestionării deşeurilor, în baza legislaţiei în vigoare aplicabile la nivel european, naţional, regional sau local.

Pentru a deveni Specialist Managementul Deseurilor sunt necesare următoarele studii: absolvent studii superioare şi parcurgerea unui program de formare profesională în domeniul protecţiei mediului, minimum 2 ani experienţă în managementul mediului, cunoaşterea principiilor privind protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, cunoaşterea

cerinţelor legale şi de reglementare în domeniul protecţiei mediului – subdomeniul deşeuri, cunoaşterea funcţiilor managementului organizaţional: previziune, organizare, implementare, control şi îmbunătăţire, cunoştinţe operare PC, utilizarea internetului, capacitate de comunicare şi lucrul în echipă.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Competenţa de exprimare culturală.
- Lucrul în echipă.
- Asigurarea calităţii activităţii de management al deşeurilor.
- Planificarea activităţii de management al deşeurilor.
- Instruirea personalului implicat în managementul deşeurilor.
- Organizarea activităţilor specifice managementului deşeurilor.
- Evaluarea activităţii de management al deşeurilor.
- Area rezultatelor privind managementul deşeurilor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii