Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Sculer-Matriter

Descrierea cursului

Un Sculer-Matriter lucrează în ateliere specializate de sculărie unde execută operaţiuni de prelucrare şi asamblare a materialelor pentru realizarea de scule, dispozitive, verificatoare sau matriţe. Orice Sculer-Matriter execută lucrări specifice de sculărie (ajustare, găurire, filetare, tuşare, finisare, etc.) şi asamblează componentele de diferite complexităţi ale dispozitivelor, matriţelor, ştanţelor, modelelor metalice, etc.

Un Sculer-Matriter cunoaşte materialele din care se vor realiza scule, dispozitive, verificatoare sau matriţe, tehnologiilor de prelucrare şi asamblare a reperelor adecvate şi le aplică în activităţile specifice. Activităţile implică cunoaşterea maşinilor şi a utilajelor destinate operaţiilor specifice, atât din punct de vedere funcţional cât şi a instrucţiunilor şi procedurilor de lucru

aferente acestora, conform prevederilor din documentaţia tehnică. În urma prelucrărilor prin operaţiile descrise în fişa tehnică de însoţire, sculerul matriţer asamblează piesele pentru realizarea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor sau a matriţelor de forjare, turnare sub presiune , turnare statică, etc.

Orice Sculer-Matriter cunoaşte elementele ce concură la realizarea operaţiilor în sine, interdependenţa lor, prin pregătirea sa profesională, este capabil să execute conform documentaţiei tehnologice lucrările solicitate astfel încât piesele finite să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuţi. Activitatea sa implică atât primirea şi transmiterea de informaţii de specialitate, cât şi lucrul în echipă, respectarea normelor de prevenire a riscurilor profesionale privind sănătatea şi securitatea muncii, a regulilor de protecţia mediului şi modul de acţionare pentru situaţii de urgenţă. Cunoaşte noţiuni de desen tehnic avansat fiind capabil să folosească planurile din documentaţia tehnică a dispozitivelor sau matriţelor de realizat, a aparatelor de măsurare a cotelor (şubler, micrometru,comparator, etc.)


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba maternă.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- A învăţa să înveţi.
- Competenţe sociale şi civice.
- Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat.
- Exprimare şi conştiinţă culturală.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Organizarea locului de muncă.
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Pregăteşte lucrările specifice de sculărie.
- Realizează operaţiile de găurire.
- Realizează operaţia de filetare.
- Ajustează componentele individuale în vederea asamblării.
- Asamblează componentele.
- Controlează produsul final.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii