Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Presator Metale la rece

Descrierea cursului

Presatorul metale la rece realizează lucrări de deformare plastică a materialelor, pentru obţinerea unei game variate de produse, simple sau complexe, prin metode diferite şi cu diferite utilaje şi instalaţii.

Principalele activităţi desfăşurate de presaatorul la rece sunt:
• Pregătirea şi întreţinerea SDV-urilor, în vederea lucrului pe utilajele / instalaţii de deformare la rece, în funcţie de complexitatea gamei de produse ce se introduc în fabricaţie, specificaţiile tehnologice şi caracteristicile materialului.
• Pregătirea de lucru şi întreţinerea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în procesul de deformare la rece, în funcţie de lotul de produse ce se introduce în fabricaţie.
• Efectuarea operaţiilor de deformare la rece (ce presupune asigurarea materialului, presarea propriu-zisă, depozitarea pieselor / semifabricatului), cu utilaje specifice: prese cu simplă şi dublă acţiune, ghilotine.


• Efectuarea operaţiilor de deformare la rece pe instalaţii automate de tăiat şi decupat specifice.
Competenţele presatorului la rece se referă, în general, la:
• capacitatea de a utiliza şi respecta documentaţia tehnică şi de control necesară.
• capacitatea de a identifica vizual defectele de suprafată ale SDV-urilor.
• capacitatea de a monitoriza parametrii de funcţionare şi de lucru ai utilajelor şi instalaţiilor specifice activitătii.
• capacitatea de a identifica defectele apărute la piesele prelucrate sau în funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor.
• precizia, atenţia, îndemânarea şi corectitudinea cu care acţionează la pregatirea SDV-urilor, utilajelor, instalaţiilor şi la efectuarea operaţiilor de presare la rece.
• abilităţile la reglarea şi utilizarea SDV-urilor şi instalaţiilor / echipamentelor cu care lucrează.
• spiritul de observaţie, rigurozitatea, conştiinciozitatea cu care respectă normele de protecţia şi securitatea muncii.
• oparativitatea cu care participă la soluţionarea eventualelor disfunctionalităţi constatate.
Cunoştinţele necesare presatorului la rece pentru realizarea activităţilor sunt, în principal:
• Utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor din dotare: (ştanţe şi matriţe pentru presări la rece-de diferite tipuri, cuţite de tăiat şi decupat, suporţi de spijin, avaloane reglabile, tije de eliminare , reducţii, centrori).
• Diverseitatea operaţiilor de deformare la rece: decupare, perforare, îndoire, ambutisare, calibrare, tundere, bordurare, fasonare, formare, răsfrângere, precum şi combinaţii ale acestora; tăieri, decupări.
• Diversitatea utilajelor şi instalaţiilor de deformare la rece: prese cu simplă şi dublă acţiune , ghilotine, instalaţii de tăiat şi decupat DIMECO, tip ETG.
• Măsuri necesare pentru funcţionarea normală a utilajelor / instalaţiilor şi de prevenire a avariilor.
• Proprietăţile tehnologice ale materialelor folosite la presarea la rece: tablă de oţel, alamă, cupru, aluminiu sub forma de rulouri, baloţi, platbandă, bandă , deşeuri, bare.
• Defectele ce pot apărea în timpul operaţiilor de presare, cauzele care le generează şi modul de eliminare a acestora.
• Criterii şi documente de calitate ale lucrărilor de presare la rece.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Efectuarea lucrului în echipă.
- Comunicarea interactivă la locul de muncă.
- Dezvoltarea profesională.
- Aplicarea normelor de protecţia şi securitatea muncii, protecţia mediului şi de prevenire şi stingere a incendiilor.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Pregătirea SDV-urilor necesare lucrului pe utilaje şi instalaţii de deformare la rece.
- Pregătirea utilajelor specifice şi a postului de lucru a pentru efectuarea operaţiei de deformare la rece.
- Pregătirea instalaţiilor automate şi a postului de lucru pentru efectuarea operaţiei de deformare la rece.
- Efectuarea deformării la rece pe utilaje specifice.
- Efectuarea deformării la rece pe instalaţii automate de tăiat şi decupat.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii