Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Presator Mase Plastice

Descrierea cursului

Un Presator Mase Plastice execută produse din materiale plastice termorigide şi materiale plastice termoplaste utilizate în diverse domenii: agricultură, construcţii de maşini, chimie, bunuri de larg consum, industria auto, industria electrotehnică. Produsele realizate se prezintă sub diverse forme, cum ar fi: plăci, profile, corpuri goale, piese de diverse tipuri, forme şi dimensiuni presate şi injectate, ambalaje, bunuri de larg consum, etc.

Pentru executarea produselor, Un Presator Mase Plastice aplică procedeul de prelucrare prin presare la materialele plastice termorigide şi cele de injecţie, la materiale plastice termoplaste. În timpul executării produselor, presatorul exploatează şi supraveghează maşini şi prese pentru pastilare, presare sau injecţie, etuve, maşini de injecţie, prese pentru formarea materialelor plastice, prese de transfer, matriţe pentru

formarea prin presare, matriţe pentru formarea prin injecţie, etc. Înainte de aplicarea procedeului de prelucrare, presatorul execută anumite operaţii de pregătire (acolo unde se impune) ale materialelor şi amestecurilor folosite, cum ar fi: dozarea, preîncălzirea, preuscarea, uscarea., înmuierea, omogenizarea, etc, iar asupra produsului obţinut execută operaţiile de finisare impuse prin tehnologie: debavurarea, curăţirea, şlefuirea, ştergerea, umidificarea, detensionarea, uscarea, ambalarea etc.

După terminarea operaţiilor de obţinere a produselor, Orice Presator Mase Plastice execută lucrările de întreţinere ale mijloacelor de muncă, prevăzute în instrucţiunile de lucru ale acestora: verificarea nivelurilor agenţilor de ungere şi răcire, curăţirea şi ungerea părţilor active ale suprafeţelor de lucru ale matriţelor, etc. Presatorul se integrează în cadrul echipei, îşi identifică sarcinile şi îşi planifică activităţile zilnice şi poate comunica corect cu toate persoanele implicate direct în procesul de muncă sau care au legătură cu acesta, foloseşte toate posibilităţile pentru dezvoltarea sa personală şi profesională. Presatorul este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să intervină corect în caz de accident, să ajute la protejarea mediului. Pentru a deveni presator mase plastice sunt necesare studii medii generale sau de specialitate sau şcoală profesională cu o experienţă minimă în domeniu, determinată de un curs de calificare.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Competenţa de exprimare culturală.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (NSSM), protecţia mediului şi a normelor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (NPSI).
- Organizarea locului de muncă.
- Planificarea activităţii zilnice.
- Asigurarea calităţii lucrărilor executate.
- Pregătirea instalaţiilor, utilajelor şi dispozitivelor specifice prelucrării maselor plastice.
- Pregătirea materiilor prime.
- Executarea produselor din materiale plastice termorigide.
- Executarea produselor din materiale plastice termoplaste.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii