Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Preparator produse din carne

Descrierea cursului

Ocupaţia de Preparator produse din carne cuprinde numeroase activităţi specifice preparării produselor din carne destinate consumului uman. Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe, având în vedere gama variată a produselor din carne cu tehnologii similare pe grupe mari de produse şi specifice pentru fiecare tip de sortiment în parte. Este necesar ca operaţiile de aprovizionare cu materii prime şi auxiliare necesare preparării produselor din carne, conservare – maturare a materiilor prime, preparare a compoziţiei pentru semifabricatele în membrană, preparare a semifabricatelor în membrană, preparare a specialităţilor din carne, manipulare şi transport al materiilor prime, auxiliare şi semifabricatelor, să fie organizate astfel încât să se evite sau să se reducă, pe cât posibil contaminarea.

Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate şi autorizate – unităţi de procesare – unităţi cu spaţii şi dotări adecvate, concepute pentru a permite desfăşurarea continuă a procesului de fabricaţie, astfel încât să se evite contaminarea încrucişată, dotate cu utilaje şi echipamente specifice activităţii. Competenţele fundamentale, comune pentru toate sectoarele de activitate, de a lucra în echipă şi de a comunica interactiv atât cu colegii din echipă cât şi cu personalul de conducere, ajută la desfăşurarea optimă a activităţilor. Însuşirea competenţelor generale, specifice ocupaţiilor din industria alimentară, au ca rezultat aplicarea eficientă şi responsabilă a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de securitate maximă, precum şi realizarea la termen a lucrărilor repartizate prin organizarea corectă a activităţilor proprii.

Igiena şi siguranţa alimentară au o importanţă deosebită în activitatea preparatorului, o atenţie permanentă acordându-se igienei produselor, a locului de muncă, igienei individuale şi a echipamentului de lucru, pe toată durata şi în toate etapele procesului tehnologic în vederea realizării produselor sigure şi de bună calitate. Conform nivelului 2 de responsabilitate, preparatorul de produse din carne realizează corect operaţiile, obţinând produse din carne de bună calitate, prin cunoaşterea şi respectarea metodelor şi procedurilor de lucru, tehnologiilor generale şi specifice de fabricaţie a diferitelor sortimente, standardelor specifice în domeniu, reţetelor de fabricaţie, terminologiei specifice, destinaţiei semifabricatelor obţinute, etc.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Organizarea activităţii proprii.
- Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor.
- Întocmirea documentelor specifice.
- Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare necesare preparării produselor din carne.
- Conservarea – maturarea materiilor prime.
- Prepararea compoziţiei pentru semifabricatele în membrană.
- Prepararea semifabricatelor în membrană.
- Prepararea specialităţilor din carne.
- Manipularea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a semifabricatelor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii