Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Pomicultor

Descrierea cursului

Ocupaţia corespunde celor care doresc să înfiinţeze şi să exploateze o plantaţie de pomi în scopul realizării de producţii în vederea valorificării şi a consumului. Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în prelucrarea solului, înfiinţarea culturilor, realizarea producţiei şi a valorificării ei în condiţii profitabile. Activităţile specifice ocupaţiei implică cunoaşterea particularităţilor biologice ale diferitelor specii, soiuri şi hibrizi precum şi relaţiile dintre plante şi factorii mediului înconjurător.

Ocupaţia presupune cunoaşterea cerinţelor fiecărei specii în parte, faţă de temperatură, lumină, apă, hrană pentru a se interveni cu măsuri adecvate. Ocupaţia presupune aprovizionarea cu materii şi materiale, precum şi desfacerea producţiei ceea ce necesită calităţi de bun manager. Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu cei din echipă prin informarea şi instruirea acestora.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Condiţiile de relief şi expoziţia terenului sunt apreciate corect pe baza analizei atente a acestora.
- Necesitatea terasării este apreciată corect în funcţie de panta terenului.
- Starea de vegetaţie naturală şi de cultură a zonei de amplasament este apreciată corect pe baza speciilor de plante din flora spontană şi de cultură.
- Însuşirile pedologice ale solului sunt evaluate corect prin observaţie directă vizuală şi tactilă.
- Condiţiile climatice ale zonei sunt identificate prin corelarea tuturor elementelor specifice.
- Resursele de apă sunt identificate corect pe baza investigării atente a zonei.
- Infrastructura zonei este evaluată corect pentru a stabili posibilităţile de aprovizionare şi de valorificare.
- Disponibilul de forţă de muncă este identificat cu atenţie.
- Sortimentul pomicol – specii şi soiuri – este ales corect în funcţie de condiţiile eco-pedologice ale zonei.
- Sortimentul pomicol este ales în funcţie de cerinţele şi tendinţele pieţei pentru asigurarea profitabilităţii maxime.
- Sistemul de cultură este stabilit corect în funcţie de tipul de agricultură practicat (intensivă,extensivă, durabilă).
- Sistemul de cultură este ales în funcţie de posibilităţile de mecanizare identificate şi de posibilităţile financiare (investiţii).
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii