Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Pizzar

Descrierea cursului

Pizzarul îşi desfăşoară activitatea în pizzerii, fast-food-uri sau în unităţi de alimentaţie publică, care realizează pizza în vederea comercializării. Utilizează echipamente şi ustensile de bucătărie. Echipamente specifice, precum cuptorul de pizza, tăvi de pizza de diferite dimensiuni, dispozitive cu rotiţă pentru tăiat pizza.

După ce recepţionează (calitativ şi cantitativ) materiile prime şi auxiliare le depozitează – respectând reglementările sanitare şi sanitar-veterinare legale în vigoare – şi le conservă până la introducerea în fabricaţie. În conformitate cu fluxul tehnologic, efectuează operaţiile de pregătire preliminară specifice, dozează materiile prime conform reţetelor de fabricaţie şi a programului tehnologic al zilei (sortiment, cantitatea– kg sau număr de porţii -), pregăteşte semipreparatele care stau la baza obţinerii preparatelor tip pizza (aluaturile de pizza, sosuri, topping-uri), efectuează coacerea.

Ultima etapă constă în finisarea estetică a produselor în vederea comercializării.

Lista funcţiilor majore:
– Încasarea contravalorii produselor comercializate.
– Gestionarea materiilor prime şi auxiliare.
– Exploatarea echipamentelor tehnologice
– Realizarea pizzei

Nivelul de calificare corespunzător este 1, pizzarul fiind responsabil de execuţia propriei activităţi. Munca presupune în special activităţi simple, de rutină şi sarcini de lucru previzibile.

Pizzarul trebuie să aiba:
-Competenţe de comunicare în limba maternă.
-Cunoştinţe de tehnologie culinară.
-Cunoştinţe referitoare la funcţionarea aparatelor de lucru.
-Cunostinte de calcule matematice simple.
-Cunostinte de legislaţie specifică domeniului de actictivitate (securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului).


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Aplicarea normelor igienico-sanitare.
- Organizarea activităţii la locul de muncă.
- Încasarea contravalorii produselor comercializate.
- Gestionarea materiilor prime şi auxiliare.
- Exploatarea echipamentelor tehnologice.
- Realizarea pizzei.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii