Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Piscicultor

Descrierea cursului

Standardul se aplicã lucrãtorilor ce desfãsoarã activitãti în fermele de productie piscicolã. Aria de competentã a lucrãtorilor din acest domeniu se extinde si asupra protectiei mediului si sigurantei produselor alimentare. Piscicultorul trebuie sã cunoascã tehnologiile de reproducere si crestere a speciilor de peste si sã manifeste o atractie deosebitã cãtre aceastã meserie.

Piscicultorul trebuie sã aibã un simt foarte dezvoltat al lucrului în echipã si sã poatã lua decizii rapide în activitatea sa. Din cauza faptului cã aceastã meserie se executã în mediu descoperit si este strâns legatã de actiunea mediului, acesta trebuie sã previzioneze modificãrile climatice si de mediu si sã adopte mãsuri în consecintã. Activitatea piscicultorului se desfãsoarã în cadrul fermelor iar aceastã activitate presupune o bunã organizare si gospodãrire a bunurilor existente în cadrul fermei. De asemenea trebuie sã aibã initiativã si sã fie operativ în rezolvarea sarcinilor pe care le are.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Asigurarea materialelor necesare derulării activităţii.
- Completarea documentelor în secţiile de producţie.
- Aplicarea NPM şi NPSI.
- Asigurarea condiţiilor igienico – sanitare.
- Desfăşurarea activităţii în echipă.
- Prevenirea poluării mediului.
- Planificarea activităţii proprii.
- Asigurarea condiţiilor de dezvoltare a puietului de peşte.
- Controlul, depistarea şi tratarea bolilor.
- Creşterea puietului de peşte.
- Furajarea peştelui.
- Întreţinerea instalaţiilor de alimentare / evacuare apă.
- Pregătirea peştelui pentru livrare.
- Reproducerea artificială.
- Reproducerea naturală dirijată.
- Selecţia reproducătorilor.
- Transportul de peşte / puiet de peşte.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii