Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Pasteurizator Produse Lactate

Descrierea cursului

Ocupaţia de Pasteurizator Produse Lactate se aplică lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de procesare a laptelui. Ocupaţia implică organizarea locului de muncă, planificarea activităţii, exploatarea utilajelor, întocmirea documentelor specifice. Alături de acestea, competenţele generale vin să completeze profilul ocupaţiei de pasteurizator, care trebuie să lucreze cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de protecţie a mediului şi nu în ultimul rând, a normelor de igienă şi siguranţă a alimentelor. Organizarea activităţii proprii precum şi întocmirea documentelor specifice sunt competenţe care sunt necesare ocupaţiei de pasteurizator produse lactate în vederea desfăşurării activităţii.

Competenţe specifice ocupaţiei de Pasteurizator Produse Lactate: recepţia laptelui, normalizarea laptelui şi a smântânii, pasteurizarea laptelui şi a smântânii şi depozitarea laptelui şi a smântânii conduc la obţinerea unui produs (semifabricat) corespunzător din punctul de vedere al parametrilor fizico-chimici. Activitatea se poate desfăşura atât în cadrul unităţilor complet automatizate cât şi în cadrul unităţilor neautomatizate, cunoştinţele şi deprinderile fiind corespunzător evaluate. Activitatea de pasteurizare a laptelui implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice de aceea, pe lângă cunoştinţele de tehnologia laptelui, ocupaţia presupune şi capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor specifice ocupaţiei.

Nivelul de calificare al unui Pasteurizator Produse Lactate este 2, corespunzător unui muncitor calificat căruia i se asociază competenţe profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o anumită activitate profesională, cu sarcini de lucru nerutiniere care presupun responsabilitate şi munca în echipă. Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate, care au organizate fluxurile de procesare astfel încât să se evite contaminarea încrucişată. Ocupaţia presupune şi o bună rezistenţă la condiţiile de lucru relativ dificile: condiţii de umiditate, temperatură relativ ridicată, lucru în picioare. Deoarece ocupaţia se aplică sectorului de industrie alimentară vor fi respectate toate cerinţele de sănătate individuală, cât şi condiţiile de acces prin vestiare filtru ale pasteurizatorului, la locul de muncă.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Organizarea activităţii proprii.
- Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor.
- Întocmirea documentelor specifice.
- Recepţia laptelui.
- Normalizarea laptelui şi a smântânii.
- Pasteurizarea laptelui şi a smântânii.
- Depozitarea laptelui şi a smântânii.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii