Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Operator Stingatoare de Incendiu

Descrierea cursului

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.

Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor privesc menţinerea în permanentă stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. Mijloacele tehnice cel mai frecvent utilizate pentru limitarea şi stingerea începuturilor de incendiu sunt stingătoarele de incendiu, care sunt folosite diversificat pe tipuri de focare de incendiu.

Stingătorul de incendiu este un utilaj ce conţine un mediu de stingere care poate fi expulzat sub acţiunea presiunii interioare şi poate fi dirijat asupra unui focar.

Stingătoarele de incendiu se comercializează într-o gamă largă de sortimente şi dimensiuni, adaptate la rândul lor în funcţie de domeniul de protejat. La utilizarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor este obligatorie respectarea instrucţiunilor de folosire, funcţionare, verificare, întreţinere şi reparare, precum şi a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. Activităţile de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, trebuie să se realizeze astfel încât performanţele de stingere ale stingătoarelor de incendiu să corespundă standardelor specifice în vigoare. La verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu, “Operator Stingatoare de Incendiu” trebuie să utilizeze doar substanţe de stingere şi piese de schimb conform modelului de stingător certificat. În conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR, activitatea se desfăşoară în ateliere de lucru autorizate, amenajate şi dotate cu mijloace tehnice specifice. Exercitarea ocupaţiei se face cu respectarea cadrului legislativ general şi specific, precum şi cu respectarea reglementărilor şi standardelor de produs.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Competenţe de exprimare culturală.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Organizarea activităţii de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu.
- Verificarea stingătoarelor de incendiu.
- Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu.
- Repararea stingătoarelor de incendiu.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii