Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Operator Spalator Textile

Descrierea cursului

Ocupatia de Operator Spalator Textile se aplicã lucrãtorilor care îsi desfãsoarã activitatea în unitãtile de spãlare a obiectelor textile supuse unor astfel de operatii: obiecte de lenjerie, halate, cãmãsi, prosoape, fete de masã. Ocupatia se aplicã si lucrãtorilor care îsi desfãsoarã activitatea în centrele de primire a obiectelor textile care nu beneficiazã de unitate proprie de spãlare. Pe lângã competentele de productie aferente executãrii operatiilor specifice de spãlare a obiectelor textile, lucrãtorii din aceastã ocupatie trebuie sã ofere clientilor sfaturi si solutii referitoare la serviciile prestate.

Ocupatia de Operator Spalator Textile presupune si aplicarea normelor specifice de igienã si protectie a muncii în scopul asigurãrii conditiilor optime de desfãsurare a activitãtii.

Operatiile de organizare si planificare a activitãtii contribuie la buna desfãsurare a activitãtii la toate locurile de muncã specifice – productie, centre de primire / predare a comenzilor. Ocupatia de Operator Spalator Textile presupune o bunã colaborare cu clientii si o preocupare continuã în satisfacerea solicitãrilor acestora. Ocupatia implicã aproape în exclusivitate fortã de muncã de sex feminin.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Întocmirea documentelor specifice.
- Preluarea / predarea comenzilor între centre.
- Aplicarea normelor igienico – sanitare.
- Aplicarea NPM şi NPSI.
- Comunicarea la locul de muncă.
- Organizarea şi întreţinerea locului de muncă.
- Planificarea activităţii proprii.
- Călcarea obiectelor textile.
- Controlul calităţii prestaţiilor.
- Detaşarea petelor de pe obiectele textile.
- Eliminarea umidităţii din obiectele textile spălate.
- Întreţinerea echipamentelor specifice de spălătorie.
- Pregătirea obiectelor textile pentru spălare / curăţire.
- Pregătirea pentru expediţie a obiectelor spălate / curăţate.
- Repararea defecţiunilor obiectelor textile.
- Spălarea obiectelor textile.
- Oferirea serviciilor către clienţi.
- Preluarea / predarea comenzilor de la / către clienţi.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii