Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Operator Poliesteri Armati cu Fibra de Sticla

Descrierea cursului

Un Operator Poliesteri Armati cu Fibra de Sticla este persoana capabilă să realizeze o gamă variată de produse din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă, prin diferite procedee şi utilizând matriţe special concepute.

Pentru a exercita aceasta ocupaţie, un Operator Poliesteri Armati cu Fibra de Sticla trebuie să asigure satisfacerea următoarelor cerinţe:
• Asigură pregătirea şi întreţinerea matriţei.
• Aplică stratul de gelcoat pe matriţă.
• Execută produsele stratificate prin impregnarea fibrelor de sticlă cu răşini poliesterice.
• Debavurează produsul rezultat prin extracţia din matriţă.
• Efectuează retuşarea produsului, până la obţinerea produsului finit.

În cadrul acestor responsabilităţi, orice Operator Poliesteri Armati cu Fibra de Sticla trebuie să dea dovadă de:

• Cunoştinţe legate de materii prime şi materiale, scule şi utilaje (şi capacitatea de a le utiliza), norme de securitate în utilizarea acestora.
• Cunoaşterea reţetelor de preparare a răşinilor, gelcoaturilor şi chiturilor.
• Capacitatea de a identifica vizual şi de a remedia defectele: de suprafaţă ale matriţelor, cele apărute la aplicarea gelcoatului imediat după aplicarea primului strat, la stratificare prin impregnarea fibrelor de sticlă cu răşini poliesterice.
• Capacitatea de realizare a amestecului şi de aplicare a peliculei de gelcoat uniform, cu grosime constantă, pe întreaga suprafaţă a matriţei.
• Capacitatea de realizare a amestecului şi de impregnare uniformă, fără acumulări de aer, a răşinii pe întreaga suprafaţa a piesei stratificate.
• Eficienţa în activitatea de extragere fără suprasolicitarea structurală a piesei stratificate şi fără a determina defecte specifice de extracţie.
• Capacitatea de a identifica zonele de retuşat sau zonele de remediat şi de a interveni cu operativitate pentru retuşare / remediere.
• Abilitatea de a utiliza SDV specifice.
• Acuitate vizuală buna, îndemânare şi atenţie.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Pregătirea materialelor şi matriţelor pentru lucru.
- Aplicarea stratului de gelcoat pe matriţă.
- Executarea produselor stratificate prin impregnarea fibrelor de sticlă cu răşini.
- Debavurarea produsului stratificat.
- Retuşarea produsului stratificat.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Respectarea normelor de securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor.
- Lucrul în echipă.
- Planificarea activităţii proprii.
- Comunicarea interactivă la locul de muncă.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii