Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Operator Montaj Linii Automate

Descrierea cursului

Ocupatia de Operator Montaj Linii Automate implica realizarea pe o linie automată/ semiautomată/ maşini unelte cu comandă numerică, lucrări aferente de prelucrare/ asamblare necesare realizării pieselor, şi ansamblelor / subansamblelor complexe.

Principalele activităţi desfăşurate de operatorul pe linii automate sunt: Alegerea SDV-urilor necesare alimentarii magaziei de scule a liniei, pregătirea aprovizionării cu piese necesare montajului , în cazul liniilor de montaj, şi pregătirea aprovizionării cu piese brute necesare prelucrări, în cazul liniilor de prelucrare. Urmărirea parametrilor şi supravegherea liniilor automate Identificarea, verificarea şi intervenţia pentru remedierea defecţiunilor apărute în timpul lucrului.

Competenţele Muncitorului Operator Montaj Linii Automate se referă în general la:
-Capacitatea dea cunoaşte şi de a respecta documentaţia tehnică / tehnologică şi de control necesară în activitatea curentă.
-Capacitatea de a monitoriza parametrii regimului tehnologic, afişaţi in interfaţa om- maşină.
-Capacitatea de a identifica semnificaţia semnalelor luminoase şi auditive ale postului
-Rigurozitatea, corectitudinea şi acurateţea cu care respectă prescripţiile documentaţiei specifice.
-Spiritul de observaţie, vigilenţa, responsabilitatea cu care efectuează verificarea periodica a posturilor liniilor automate.
-Spiritul de observaţie, rigurozitatea, conştiinciozitatea cu care respectă normele de securitatea muncii şi prevenire riscuri.
-Operativitatea şi eficienţa cu care intervine pentru remedierea sau anunţarea defecţiunilor.

Pentru realizarea activităţilor specifice, sunt necesare cunoştinţe privind:
-Modul de utilizare şi întreţinere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare.
-Procesele tehnologice ale liniei (diverse tipuri de prelucrare prin aşchiere, diverse tipuri de asamblare, de montaj, de înşurubări, etc.), prevederile standardelor tehnice, normelor şi normativelor în vigoare specifice proceselor folosite.
-Piesele componente, reperele sau ansamblele care se prelucrează sau asamblează pe linia respectivă.
-Posibile defecte ce pot apărea în timpul procesului , cauzele care le generează şi modul de eliminare a acestora, precum şi procedeele de alertare.
-Noţiuni elementare de operare PC / Noţiuni de limbaj specific maşinii, postului
-Noţiuni minime de limba in care este conceput softul (franceză, engleză, germană, etc.).
-Semnificaţia butoanelor şi becurilor de avertizare (ex:roşu- pentru operaţii neconforme, verde- operaţii conforme, galben- diverse avertizări: nivelul lichidului de răcire la limita de alertă, temperatura lagărelor la limita de alertă etc.).
-Documentele specifice de realizarea calităţii lucrărilor.
-Modul de utilizare si depozitare a substanţelor chimice folosite pe linie.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba maternă.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- A învăţa să înveţi.
- Competenţe sociale şi civice.
- Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat.
- Exprimare şi conştiinţă culturală. - Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Organizarea locului de muncă.
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Pregătirea posturilor de lucru la liniile automate.
- Supravegherea funcţionării liniilor automate.
- Intervenţia în cazul incidentelor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii