Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Operator la prepararea Branzeturilor

Descrierea cursului

Ocupaţia se aplică lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de procesare a laptelui.

Ocupaţia implică organizarea locului de muncă, planificarea activităţii, exploatarea utilajelor, întocmirea documentelor specifice. Unităţile de competenţă fundamentale: comunicarea la locul de muncă , capacitatea de a învăţa sunt necesare în vederea desfăşurării activităţii în condiţii optime. Alături de acestea, competenţele generale vin să completeze profilul ocupaţiei de operator la fabricarea brânzeturilor, care trebuie să lucreze cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de protecţie a mediului şi nu în ultimul rând, a normelor de igienă şi siguranţă a alimentelor.

Organizarea activităţii proprii precum şi întocmirea documentelor specifice sunt competenţe care sunt necesare ocupaţiei de operator la fabricarea brânzeturilor, în vederea desfăşurării activităţii. Competenţe specifice ocupaţiei: recepţia laptelui, curăţirea laptelui, normalizarea laptelui, pasteurizarea laptelui , pregătirea laptelui pentru coagulare, închegarea laptelui, prelucrarea coagulului, formarea şi presarea brânzeturilor, sărarea brânzeturilor , maturarea brânzeturilor, fabricarea caşcavalului, fabricarea brânzeturilor framântate, fabricarea brânzei topite, ambalarea brânzeturilor, depozitarea brânzeturilor şi igienizarea echipamentelor conduc la obţinerea unor produse corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi al siguranţei alimentare.

Activitatea se poate desfăşura atât în cadrul unităţilor complet automatizate cât şi în cadrul unităţilor neautomatizate, cunoştinţele şi deprinderile fiind corespunzător evaluate. Activitatea de fabricare a brânzeturilor implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice de aceea, pe lângă cunoştinţele de tehnologia laptelui, ocupaţia presupune şi capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor specifice ocupaţiei. Nivelul de calificare este 2, corespunzător unui muncitor calificat căruia i se asociază competenţe profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o anumită activitate profesională, cu sarcini de lucru nerutiniere care presupun responsabilitate şi munca în echipă.

Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate, care au organizate fluxurile de procesare astfel încât să se evite contaminarea încrucişată. Ocupaţia presupune şi o bună rezistenţă la condiţiile de lucru relativ dificile: condiţii de umiditate şi temperatură variabile, lucru în picioare. Deoarece ocupaţia se aplică sectorului de industrie alimentară vor fi respectate toate cerinţele de sănătate individuală, cât şi condiţiile de acces prin vestiare filtru, la locul de muncă ale operatorului la fabricarea brânzeturilor.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Organizarea activităţii proprii.
- Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor.
- Întocmirea documentelor specifice.
- Recepţia laptelui.
- Curăţirea laptelui.
- Normalizarea laptelui.
- Pasteurizarea laptelui normalizat.
- Pregătirea laptelui pentru coagulare.
- Închegarea laptelui.
- Prelucrarea coagulului.
- Formarea / presarea brânzeturilor.
- Sărarea brânzeturilor.
- Maturarea brânzeturilor.
- Fabricarea caşcavalului.
- Fabricarea brânzeturilor frământate.
- Fabricarea brânzeturilor topite.
- Ambalarea brânzeturilor.
- Depozitarea brânzeturilor.
- Igienizarea echipamentelor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii