Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Operator la Fabricarea Berii

Descrierea cursului

Ocupatia de operator la fabricarea berii sau “BERAR” se referã la ocupatia prin care un tehnolog trebuie sã aplice cunostintele stiintifice care îmbinate cu experienta practicã sã ducã la obtinerea unei bãuturi slab alcoolice (cu max. 6% vol. alcool) saturatã în CO2, numitã BERE, rezultat al fermentãrii sub actiunea drojdiilor selectionate a mustului din malt fiert în prealabil cu adaos de hamei pentru imprimarea gustului si aromei specifice. Un bun berar trebuie sã stie sã ia hotãrârile necesare atunci când datele pe care le posedã nu sunt suficient clarificate în legãturã cu materia primã, apa, utilajul, utilitãtile si respectarea fazelor tehnologice de obtinere a produsului.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea la locul de muncă.
- Desfăşurarea muncii în echipă.
- Aplicarea NPM şi NPSI.
- Asigurarea calităţii lucrărilor.
- Asigurarea condiţiilor igienico – sanitare.
- Clanificarea activităţii proprii.
- Aprovizionarea cu materii prime şi semifabricat.
- Asigurarea fermentării primare.
- Depozitarea berii filtrate.
- Filtrarea berii apte de consum.
- Manipularea şi depozitarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare.
- Obţinerea mustului de bere.
- Urmărirea fermentării secundare.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii