Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Operator la Colectarea si Manipularea Lemnului

Descrierea cursului

Ocupaţia Operator la Colectarea si Manipularea Lemnului este practicată in parchetele de exploatare a lemnului şi depozite utilizând echipamente şi utilaje pentru deplasarea lemnului. La colectatul şi manipulatul lemnului, deplasează materialul lemnos de la locul de doborâre la locul de încărcare in mijloacele de transport (platformă). Operatorul la colectarea şi manipularea lemnului identifică calea de apropiat materialul lemnos şi execută amenajarea acesteia conform normativelor in vigoare. De asemenea, Operator la Colectarea si Manipularea Lemnului stabileşte mijloacele de colectare in funcţie de orografia terenului. Operatorul la colectarea şi manipularea lemnului execută deplasarea materialului lemnos prin sem – târâre in concordanţă cu tehnologia de exploatare aplicată şi caracteristicile tehnice ale utilajelor.

Procesul tehnologic de colectare a materialului lemnos este alcătuit din operaţiile de adunat, scos, apropiat care, in funcţie de dimensiunile arborilor şi caracteristicile terenului se execută distinct sau asociat.

Principalele funcţii îndeplinite de operatorul la colectarea şi manipularea lemnului sunt următoarele:
-Utilizează mijloacele de colectare pe pneuri.
-Adună materialul lemnos.
-Scoate materialul lemnos.
-Apropie materialul lemnos.
-Manipulează materialul lemnos în platforma primară.
-Întreţine utilajele şi echipamentele de lucru.

Operatorul la colectarea şi manipularea lemnului dovedeşte competenţe cheie de comunicare in diverse contexte profesionale in care este necesar să utilizeze corect limbajul de specialitate. De asemenea, dovedeşte competenţe sociale prin desfăşurarea activităţii în echipă. Operatorul la colectarea şi manipularea lemnului dovedeşte competenţe de acţionare in situaţii deosebite impuse de condiţiile de teren şi anotimp. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi, de asemenea, demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea in limba materna.
- Competenta de a invata.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe de baza in matematica, stiinta şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate in muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Organizarea activităţii proprii.
- Utilizarea mijloacele de colectare pe pneuri.
- Adunarea materialului lemnos.
- Scoaterea materialului lemnos.
- Apropierea materialului lemnos.
- Manipularea materialului lemnos in platforma primară.
- Întreţinerea utilajelor şi echipamentelor de lucru.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii