Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Operator hidraulic alimentari cu apa

Descrierea cursului

Acest standard ocupational de Operator hidraulic alimentari cu apa se referã la activitãtile desfãsurate de operatorul hidraulic care exploateazã instalatiile de alimentare cu apã. Un sistem de alimentare cu apã este un complex de constructii si instalatii care asigurã aducerea apei de la sursã la consumatori în cantitatea si de calitatea solicitatã de acestia si are ca pãrti componente urmãtoarele:

· Captarea apei – asigurã preluarea apei în cantitatea necesarã din sursa naturalã.
· Statia de pompare – asigurã energia necesarã pentru ca apa sã ajungã de la sursã la consumatori
· Statia de tratare – asigurã corectarea calitãtii apei.
· Aductiunile – asigurã transportul apei de la sursã la celelalte obiective ale sistemului de alimentare cu apã.


· Reteaua de distributie – asigurã apa necesarã utilizatorului.

 Exploatarea unui sistem de alimentare cu apã ridicã probleme complexe începând cu captarea apei si terminând cu distributia ei, iar operatorul hidraulic, ca persoanã calificatã în exploatarea instalatiilor de alimentare cu apã trebuie sã execute urmãtoarele operatii:


I La treapta de captare a apei:
– Citirea si înregistrarea tuturor datelor de exploatare (nivele, debite).
– Mentinerea capacitãtii normale de preluare a debitelor prin prizele de captare, precum si a conditiilor hidraulice pentru functionarea instalatiilor de mãsurã si înregistrare a debitelor captate.

 · La treapta de tratare a apei:
I La tratarea cu reactivi de coagulare si corectie pH:
– mãsurarea densitãtii solutiei diluate de coagulant.
– stabilirea debitelor de reactivi.
– verificarea si reglarea pompelor dozatoare sau a dispozitivelor de dozare.
– verificarea injectiei solutiei de coagulant în apa de tratat.

 I La filtrare:
– asigurarea admisiei apei si distributia uniformã pe cuvele de filtrare.
– reglarea debitului de filtrare.
– refacerea capacitãtii de filtrare.

I La dezinfectia apei:
– verificarea etanseitãtii circuitelor agentului de dezinfectie.
– reglarea cantitãtii de dezinfectant;
– verificarea etanseitãtii aparatelor de dozare a agentului de dezinfectie.
– supravegherea introducerii dezinfectantului în apã.

 I La transportul si înmagazinarea apei:
– mentinerea stãrii de curãtenie a zonelor de protectie sanitarã.
– semnalarea unor elemente de impurificare.
– manevre hidraulice în nodurile hidrotehnice.

Este necesar ca exploatarea si întretinerea instalatiilor dintr-un sistem de alimentare cu apã sã se desfãsoare în deplinã sigurantã, prin aplicarea normelor de PM, PSI si Igiena muncii.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea la locul de muncă.
- Comunicarea la locul de muncă.
- Desfăşurarea muncii în echipă.
- Aplicarea normelor de igienă.
- Aplicarea NPM şi PSI.
- Completarea registrelor de exploatare.
- Dezinfecţia apei.
- Diagnosticarea şi remedierea defecţiunilor din instalaţiile hidraulice de captare şi desnisipare.
- Supravegherea instalaţiilor de filtrare a apei.
- Supravegherea instalaţiilor hidraulice de captare şi desnisipare.
- Transportul şi înmagazinarea apei.
- Tratarea apei cu reactivi de coagulare – floculare şi adjuvanţi.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii