Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Operator Ambalare Produse

Descrierea cursului

Ocupaţia de Operator Ambalare Produse se aplică lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în secţiile de ambalare din cadrul unităţilor de morărit, panificaţie, patiserie şi produse făinoase. Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe, având în vedere gama variată a produselor ce urmează a fi ambalate.

Un Operator Ambalare Produse de panificaţie şi a produselor făinoase trebuie să lucreze cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de protecţie a mediului şi, nu în ultimul rând, a normelor de igienă şi siguranţă a alimentelor. Organizarea activităţii proprii precum şi întocmirea documentelor specifice sunt competenţe care sunt necesare acestei ocupaţii în vederea eficientizării activităţii.

Competenţe specifice ocupaţiei:
-Aprovizionarea cu produse finite de panificaţie şi produse făinoase ce urmează a se ambala şi cu materiale auxiliare necesare ambalării.
-Pregătirea produselor finite de panificaţie, produse făinoase şi a materialelor auxiliare pentru ambalare; ambalarea manuală; ambalarea automatizată.
-Etichetarea.
-Transportul şi depozitatrea produselor ambalate sunt cele care vor concura la realizarea unor produse corect ambalate.

Activitatea se poate desfăşura atât în cadrul unităţilor complet automatizate cât şi în cadrul unităţilor neautomatizate, cunoştinţele şi deprinderile fiind corespunzător evaluate. Operaţia de ambalare implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice. De aceea, pe lângă cunoştinţele teoretice, ocupaţia presupune şi capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor specifice ocupaţiei.

Nivelul de calificare este 2, corespunzător unui muncitor calificat căruia i se asociază competenţe profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o anumită activitate profesională, cu sarcini de lucru nerutiniere care presupun responsabilitate şi munca în echipă. Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate, ce dispun de un număr suficient de spaţii dotate cu utilaje şi echipamente specifice activităţii, cu linii tehnologice concepute pentru a permite desfăşurarea continuă a procesului de producţie şi a evita contaminarea încrucişată. Ocupaţia presupune şi o bună rezistenţă la condiţiile de lucru relativ dificile cum ar fi lucru în picioare. Deoarece ocupaţia se aplică sectorului de industrie alimentară vor fi respectate toate cerinţele de sănătate referitoare la condiţiile de acces ale operatorului la locul de muncă.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Organizarea activităţii proprii.
- Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor.
- Întocmirea documentelor specifice.
- Aprovizionarea cu produse finite de panificaţie şi produse făinoase ce urmează a se ambala şi cu materiale auxiliare necesare ambalării.
- Pregătirea produselor finite de panificaţie, produse făinoase şi a materialelor auxiliare pentru ambalare.
- Ambalarea manuală.
- Ambalarea automatizată.
- Etichetarea.
- Transportul şi depozitatrea produselor ambalate.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii