Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Muncitor Pepinierist

Descrierea cursului

Activitatea unui Muncitor Pepinierist este cuprinsã în ocupatiile domeniului horticol si se realizeazã în exclusivitate în pepinierele dendrologice. Principalele activitãti tehnice ale ocupatiei de muncitor pepinierist cuprind : producerea materialului dendrologic pe cale sexuatã sau asexuatã, pregãtirea patului germinativ , formarea si întretinerea materialului dendrologic. Pentru realizarea sarcinilor de lucru sunt necesare si competente generale cum sunt: comunicarea la locul de muncã, aplicarea n.p.m. si n.p.s.i., desfãsurarea activitãtii în echipã, organizarea locului de muncã, planificarea activitãtii proprii.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea NPM şi PSI.
- Comunicarea la locul de muncă.
- Desfăşurarea activităţii în echipă.
- Organizarea locului de muncă.
- Planificarea activităţii proprii.
- Asigurarea livrării materialului dendrologic.
- Formarea în pepinieră a materialului dendrologic.
- Întreţinerea materialului dendrologic.
- Pregătirea patului germinativ.
- Producerea materialului dendrologic pe cale asexuată.
- Producerea materialului dendrologic pe cale sexuată.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii