Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Mozaicar-Faiantar

Descrierea cursului

Un Mozaicar-Faiantar este muncitorul în construcţii care execută placarea suprafeţelor vechi sau nou construite cu plăci, după ce au fost parcurse toate operaţiile pregătitoare. Operaţiunea de placare se realizează prin acoperirea suprafeţelor construite cu plăci din materiale naturale sau sintetice cu ajutorul mortarului şi are ca scop protejarea, sporirea rezistentei, îmbunătăţirea gradului de confort şi a aspectului suprafeţelor.

Mozaicarul faianţar repară suporturile deteriorate, identifică materialele adecvate, uneltele şi dispozitivele necesare executării operaţiilor de placare, realizează placaje plane şi verticale, remediază defectele sesizate, va foloseşte corect termenii tehnici de specialitate şi aplică normele de tehnica securităţii muncii, cât şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Cunoştinţele necesare unui Mozaicar-Faiantar se referă la reţetele de preparare a mortarelor, structura suprafeţelor, tipurile de materiale de construcţii, tipurile de deficienţe, caracteristicile fizico-chimice ale materialelor cu care lucrează.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea la locul de muncă.
- Efectuarea de calcule matematice simple.
- Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii.
- Respectarea NSSM si PSI.
- Respectarea şi aplicarea procedurilor tehnice de control al calităţii.
- Stabilirea soluţiei de lucru.
- Pregătirea locului de muncă.
- Pregătirea suprafeţelor de lucru.
- Pregătirea materialelor pentru punerea în operă.
- Montarea şi fixarea plăcilor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii