Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Morar

Descrierea cursului

Ocupaţia de Morar se aplică lucrătorilor din unităţile de morărit care procesează cereale în vederea obţinerii produselor finale de măciniş de calitate corespunzătoare. Ocupaţia cuprinde competenţele necesare pentru a recepţiona, depozita, transporta materiile prime în vederea pregătirii lor ulterioare pentru măcinare, cernere şi pentru asigurarea loturilor de calitate corespunzătoare şi ambalarea acestora în vederea depozitării sau livrării.

Activitatea de Morar se poate desfăşura atât în cadrul unităţilor complet automatizate cât şi în cadrul unităţilor neautomatizate, cunoştinţele şi deprinderile fiind corespunzător evaluate. Procesarea cerealelor implică utilizarea echipamentelor specifice pentru obţinerea diferitelor produse. De aceea, pe lângă cunoştinţele necesare despre tehnologia măcinării, ocupaţia presupune şi capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a echipamentelor specifice.

Ocupaţia de Morar presupune o bună organizare a locului de muncă. Nivelul de calificare este 2, corespunzător unui muncitor calificat căruia i se asociază competenţe profesionale care implică aplicarea cunoştinţelor într-o anumită activitate profesională, cu sarcini de lucru nerutiniere, care presupun responsabilitate şi munca în echipă; Utilajele, echipamentele şi instalaţiile folosite sunt specifice ocupaţiei. Morarul trebuie sa aiba cunoştinţe a bunelor practici de igienă şi producţie. Totodată trebuie respectate normele de protecţie a mediului şi normele privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Activitatea de Morar se desfăşoară în unităţi specializate, ce dispun de un număr suficient de spaţii dotate cu utilaje si echipamente specifice activităţii, cu linii tehnologice concepute pentru a permite desfaşurarea continuă a procesului de producţie şi a evita o contaminare încrucişată.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Organizarea activităţii proprii.
- Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor.
- Întocmirea documentelor specifice.
- Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a materialelor.
- Depozitarea şi transportul materiilor prime, materialelor şi a produselor finite.
- Pregătirea materiilor prime în vederea măcinării.
- Măcinarea cerealelor.
- Cernerea.
- Pregătirea loturilor de făină în vederea livrării.
- Ambalarea şi etichetarea produselor finite.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii