Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Montator Reglator si Depanator de Ascensoare

Descrierea cursului

Ocupatia de Montator Reglator si Depanator de Ascensoare implica o persoană instruită şi autorizată care să efectueze lucrări pentru toate tipurile de ascensoare indiferent de destinaţia acestora. Acest lucru presupune desfăşurarea unei activităţi complexe care depinde de foarte mulţi factori, cum ar fi: tipul ascensorului, destinaţia acestuia, locaţia unde se montează.

Calificarea de montator, reglor şi depanator de ascensoare se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit lucrul la o gamă largă de ascensoare, de personal şi de marfă, în condiţii de securitate maximă, şi implică cunoştinţe tehnice şi deprinderi deosebite, utile următoarelor tipuri de ascensoare:
1. Ascensoare de materiale, electrice şi hidraulice.


2. Ascensoare de persoane, electrice şi hidraulice (ascensoare cu uşi semiautomate, ascensoare cu uşi automate, ascensoare cu comandă selectivă în jos etc.).
3. Ascensoare pentru şantiere de construcţii.
4. Ascensoare speciale (ascensoare cu uşi automate şi semiautomate, cu panou cu micro-procesor, ascensoare hidraulice, de persoane şi de materiale, ascensoare cu motoare cu VVVF şi cu sistem VVVF la deschiderea uşilor, ascensoare fără camera maşinii etc.).
5. Ascensoare miniere.
6. Elevatoare pentru service auto.

Meseriasul Montator Reglator si Depanator de Ascensoare urmăreşte ca ascensoarele să funcţioneze prin efectuare de reglaje corespunzătoare, silenţios şi cu asigurarea unei estetici adecvate, in urma efectuării lucrărilor necesare de întreţinere, revizii şi depanări solicitate. Pentru a realiza cele enumerate mai sus, cu ocazia fiecărei întreţineri, verifică dacă subansamblurile funcţionează conform reglementărilor tehnice, efectuează întreţinerea şi curăţarea instalaţiilor electrice, hidraulice, specifice. Conform reglementărilor tehnice, la anumite intervale de timp bine stabilite, efectuează verificarea, demontarea şi reglarea subansamblurilor. Din registrul de supraveghere, observă istoricul deranjamentelor şi natura/ tipurile de deranjamente survenite. În funcţie de aceste date, remediează aplicând măsurile corespunzătoare înlăturării cauzelor deranjamentelor. În cazul în care constată că sunt necesare lucrări mai complexe, informează şeful ierarhic şi, după caz, solicită comandă scrisă din partea beneficiarului.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba materna.
- Comunicare în limbi straine.
- Competenţa matematica şi competenţe de baza în ştiinţa şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- A învaţa sa înveţi.
- Competenţe sociale şi civice.
- Spirit de iniţiativa şi antreprenoriat.
- Exprimare şi conştiinţa culturala.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea şi securitatea în munca şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Organizarea locului de munca.
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Efectuarea montării ascensoarelor.
- Efectuarea lucrărilor de întreţinere/mentenanţă şi revizii generale.
- Depanarea defecţiunilor survenite la ascensoare.
- Completarea documentelor şi rapoartelor tehnice specifice.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii