Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Montator Materiale Geosintetice

Descrierea cursului

Ocupaţiile se practică în sectorul construcţiilor, de către muncitori angajaţi în cadrul companiilor care execută lucrări pentru construcţii civile, industriale, edilitare şi de uz gospodăresc, agrozootehnice, drumuri, poduri, tunele, construcţii hidrotehnice, de îmbunătăţiri funciare etc. Munca se desfăşoară numai în echipă, sub coordonarea directă a şefului de echipă, maistrului, a şefului punctului de lucru sau a şefului de şantier. Sudorul de geomembrane este muncitorul care execută lucrări de impermeabilizare cu geomembrane pentru depozite, bazine, rezervoare în care se depozitează temporar sau permanent deşeuri menajere, chimice, petroliere sau orice materiale şi substanţe periculoase, în scopul protejării mediului ambiant. El poate realiza impermeabilizări şi pentru lacuri artificiale, bazine şi rezervoare în care se acumulează apele pluviale, apa pentru alimentarea diverselor reţele de apă, apa utilizată pentru intervenţiile în caz de incendiu sau diverse lichide necesare în cadrul proceselor industriale.

Un Montator Materiale Geosintetice instalează o gamă largă de materiale în cadrul unor lucrări complexe de construcţii şi terasamente, acestea având rolul de separare a straturilor diferite de materiale de construcţie, de filtrare şi drenare a unor lichide diverse, de protecţie mecanică pentru materiale de construcţie sensibile, impermeabilizare etc.

Montatorul de geogrile execută lucrări de ranforsare şi stabilizare a solurilor, terenurilor, drumurilor, platformelor etc. prin instalarea şi fixarea geogrilelor de diverse tipuri şi structuri.

Orice Montator Materiale Geosintetice geosintetice execută lucrări de impermeabilizare cu toate tipurile de materiale geosintetice -geomembrane, geotextile, geocompozite- cu caracteristici tehnice şi exigenţe foarte diverse în instalare precum şi lucrări de ranforsare cu geogrile, în cadrul unor proiecte de construcţii complexe care necesită intervenţii specializate pentru o mai mare diversitate de cerinţe.

Lucrările se execută pe baza unor proceduri stricte, respectându-se permanent indicaţiile şefilor direcţi. Calitatea execuţiei decurge din respectarea riguroasă a tehnologiilor, muncitorii montatori având obligaţia să verifice calitatea lucrărilor pe tot parcursul procesului de muncă şi să îndeplinească cerinţele din proiectul de execuţie al lucrării, documentaţia tehnică şi instrucţiunile de lucru. În funcţie de faza de lucru şi de tipul lucrărilor efectuate, montatorii de materiale geosintetice, indiferent de specializarea acestora, colaborează în mod curent cu operatorii de utilaje pentru construcţii şi muncitorii constructori de terasamente şi relaţionează pe probleme profesionale cu reprezentanţii beneficiarului, ai antreprenorului general şi cu proiectanţii. Pentru practicarea ocupaţiei sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort fizic prelungit, capacitate de anticipare, de realizare a activităţilor în condiţii procedurale stricte, cu autonomie restrânsă şi capacitate de organizare pentru optimizarea activităţilor. Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, respectul pentru reguli, preocuparea profesională, responsabilitatea şi dinamismul.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Competenţa de exprimare culturală.
- Organizarea locului de muncă.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Asigurarea calităţii lucrărilor executate.
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Pregătirea lucrărilor de montare a materialelor geosintetice.
- Listarea materialelor geosintetice.
- Croirea materialelor geosintetice.
- Acoperirea suprafeţelor cu materiale geosintetice.
- Sudarea geomembranelor.
- Montarea materialelor geotextile şi geocompozite.
- Montarea geogrilelor şi a materialelor pentru stabilizarea terenurilor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii