Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Modelator Ceramica

Descrierea cursului

Orice Modelator Ceramica produce vase şi obiecte de ceramică în ateliere proprii sau ateliere specializate. Ocupaţia este practicată în mod tradiţional de către modelatorii ceramişti care şi-au transmis meseria în familie sau în grupuri familiale, perfecţionând şi dezvoltând de-a lungul timpului această meserie la nivel de artă.

Ocupaţia de Modelator Ceramica presupune cunoaşterea metodelor de prelucrare a materialului de lucru, a tehnicilor specifice de modelare, decorare si utilizarea uneltelor de lucru. Modelatorul de ceramică se integrează în cadrul echipei, îşi identifică sarcinile şi îşi organizează activităţile zilnice şi poate comunica corect cu toate persoanele implicate direct în procesul de muncă sau care au legătură cu acesta, foloseşte toate posibilităţile pentru dezvoltarea sa personală şi profesională.

Modelatorul de ceramică aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive, pregăteşte sculele, dispozitivele şi echipamentele pentru lucru, pregăteşte maselor ceramice pentru modelare, modelează sau transforma lutul în obiect, fie fără roată de modelare, fie cu roată de modelare – electrică sau manuală.

Un Modelator Ceramica cunoaşte şi aplică tehnicile şi procedeele de decorare şi aplică tratamentul termic pieselor ceramice, atunci când e cazul. Indemânarea obţinută prin practica îndelungată, cunoasterea ornamenticii traditionale si contemporane imaginaţia, fantezia, bunul gust, rafinamentul, trăirea emoţională şi talentul reprezintă doar câteva dintre aptitudinile absolut necesare unui modelator ceramică.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Competenţa de exprimare culturală.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Organizarea activităţii proprii.
- Asigurarea necesarului de materii prime şi materiale specifice.
- Pregătirea maselor ceramice pentru modelare.
- Modelarea obiectului ceramic.
- Decorarea obiectului ceramic.
- Aplicarea tratamentului termic.
- Valorificarea produselor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii