Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Mecanic de Exploatare Cultura Mare

Descrierea cursului

Ocupaţia de Mecanic de Exploatare Cultura Mare se aplică muncitorilor din agricultură care se ocupă cu executarea mecanizată a activităţilor de producere a diferitelor culturi agricole de câmp (cereale păioase, prăşitoare şi plante tehnice) în scopul obţinerii de produse agricole (grâu, orz, ovăz, secară, porumb, floarea soarelui, soia ş.a.)

Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe aferente în pregătirea, reglarea şi întreţinere autilajelor agricole şi executarea mecanizată a tuturor lucrărilor de înfiinţare şi întreţinere a culturilor agricole de câmp până la recoltarea mecanizată cu combinele. Activitatea specifică ocupaţiei implică o temeinică pregătire teoretică şi practică cu un permanent schimb de informaţii cu mediul exterior pentru cunoaşterea întregii game de maşini agricole folosite în domeniu.

Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu echipele de deservire manuală a utilajelor şi cu serviciile de reparaţii, aprovizionare cu materiale, piese de schimb şi carburanţi şi de subordonare faţă de organizatorii locurilor de muncă care le monitorizează activitatea pe întreaga desfăşurare a unui ciclu de producţie. Capacitatea de concentrare, răbdare, tenacitate şi promptitudine cât şi desfăşurarea activităţii în condiţii de stres legate de particularităţile agriculturii privind condiţiile atmosferice şi durata zilei de muncă reprezintă câteva aptitudini specifice, absolut necesare unui mecanic de exploatare în cultura mare.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Executarea lucrărilor mecanizate de prelucrarea a solului.
- Executarea lucrărilor mecanizate de semănat.
- Executarea lucrărilor de fertilizare mecanizată a solului.
- Executarea lucrărilor mecanizate de întreţinere a culturilor.
- Executarea mecanizată a lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor.
- Întreţinerea curentă şi stocarea utilajelor în perioada de inactivitate.
- Executarea lucrării mecanizate pentru eliberarea terenului.
- Executarea lucrării de transport tehnologic.
- Întocmirea şi gestionarea documentelor specifice.
- Respectarea normelor PSI şi PM.
- Munca în echipă.
- Comunicarea la locul de muncă.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii