Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Lucrator Pentru Salubrizare

Descrierea cursului

Principalele activităţi desfăşurate de Un Lucrator Pentru Salubrizare sunt legate de, monitorizarea depozitării deşeurilor; sortarea deşeurilor; compactarea deşeurilor; cântărirea vehiculelor de transport la intrarea şi ieşirea în/din depozit. Toate activităţile sunt derulate cu respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de PSI aplicabile, cu prevederile legislaţiei de mediu.

Un Lucrator Pentru Salubrizare lucrează în echipă, având o comunicare eficientă cu ceilalţi lucrători, cu personalul care deserveşte mijloacele de transport şi cu conducătorii ierarhici. Problema gestiunii integrate a deşeurilor şi serviciilor de salubritate din localităţi, în special din municipii presupune un personal calificat care să presteze servicii de calitate, în concordanţă cu nivelul de exigenţă tot mai ridicat al beneficiarilor şi cu noile tehnologii ecologice.

Folosirea utilajelor moderne de salubrizare a localităţilor şi a noilor tehnologii ecologice presupune creşterea gradului de responsabilizare a personalului implicat, care îşi cunoaşte atribuţiile şi le exercită cu rigurozitate.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea interactivă.
- Lucrul în echipă.
- Planificarea activităţii zilnicev.
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de PSI.
- Cântărirea /estimarea cantităţii de deşeuri transportate.
- Dirijarea utilajului de transport de deşeuri spre zona de descărcare.
- Descărcarea şi depozitarea deşeurilor.
- Monitorizarea factorilor de mediu la depozitarea deşeurilor.
- Primirea şi sortarea deşeurilor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii