Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Lucrator Cultura si Intretinerea Pajistilor

Descrierea cursului

Ocupaţia de Lucrator Cultura si Intretinerea Pajistilor îşi găseşte utilitatea în desfăşurarea mai multor activităţi în cadrul amenajărilor de pajişti naturale şi cultivate cu scopul de a produce masă verde şi fân sau în vederea păşunatului pentru hrănirea speciilor şi categoriilor de animale (taurine, ovine, caprine, cabaline, tineret la îngrăşat) destinate obţinerii unor producţii de carne, lapte, lână sau animale

de muncă/ sport. Scopul ocupaţiei de Lucrator Cultura si Intretinerea Pajistilor este de a asigura întreţinerea pajiştilor naturale, de a înfiinţa pajişti cultivate după necesităţile zonale, de a întreţine şi organiza exploatarea raţională a acestora pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorilor din domeniul creşterii animalelor (fermieri, societăţi comerciale, crescători de animale individuali, comunităţi locale, asociaţii de crescători de animale, ferme zootehnice, asociaţii de ferme etc.)

Toate activităţile specifice acestei ocupaţii se desfăşoară în cadrul organizat al unei exploataţii agricole sau amenajări destinată producerii de furaje pentru animale şi păşunatului.

Exploataţia/ amenajarea de păşune poate fi constituită sub diverse forme de uilizare, de fermieri privaţi pe terenuri, proprietate, arendate, concesionate, pe terenurile (izlazurile) comunale, pe terenurile ADS, pe terenurile deţinute de silvicultură sau consiliile locale comunale/ orăşeneşti. Aria de răspândire a exploataţiilor de pajişti (suprafaţa totală din România depăşeşte 4,5 milioane hectare). Se regăseşte în toate zonele geografice şi agricole ale ţării începând de la câmpie până la cele mai mari altitudini, cu pondere în zona de deal-munte.

Practic, activităţile specifice se aplică într-o diversitate de exploataţii a pajiştilor şi depind de foarte mulţi factori, cum ar fi:
– Zona geografică, relief, climă, sol, apă/ umiditate.
– Speciile de animale: diversificate pe rase, categorii şi destinaţia producţiei.
– Formele de proprietate ale exploataţiilor.
– Forma deţinătorului de teren.
– Arendaşul/ concesionarul terenului sau exploataţiei.
– Formele de asociere între persoane fizice, fermieri etc.
– Destinaţia pajiştilor: permanente, temporare, mixte, pentru producţia de masă verde, fân şi păşunat sau numai pentru fân, numai pentru păşunat.

Indiferent de situaţie (locul şi modul de exploatare), ocupaţia cuprinde o serie de funcţii majore pentru rezolvarea cărora este nevoie de cunoştinţe şi deprinderi referitoare la: mediu, NSSM, lucrărilor agricole, chimizarea agriculturii etc. Toate acestea folosite în ansamblu şi adecvat lucrărilor specifice în concordanţă cu tehnologiile de lucru recomandate fiecărui tip de exploataţie, cultură de ierburi şi plante furajere.

Aşa cum rezultă din analiza ocupaţională „ Lucrător calificat în cultura şi întreţinerea pajiştilor” funcţiile majore de complexitate, respectiv nivel 3. Suprafaţa considerabilă de cca. 5 milioane hectare de teren acoperită cu pajişti naturale, cultivate sau temporare extinsă în toate zonele ţării şi cu pondere mare în zonele deluroase şi alpine, presupune angajarea de forţă de muncă calificată pentru îngrijire, cultivare, întreţinere şi exploatare raţională. Spre exemplu dacă se apreciază ca un lucrător calificat să fie angajat pentru îngrijirea a 100-200 hectare de teren acoperit cu pajişte, rezultă uşor ca la nivelul tuturor exploataţiilor din România să fie angajaţi permanent peste 25 de mii de lucrători calificaţi. Acest aspect nu poate fi decât foarte important şi benefic din toate punctele de vedere: social, administrativ, economic, agricol şi nu în ultimul rând ecologic şi protecţia mediului.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea în limba maternă.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în situaţiile de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice.
- Stabilirea amplasamentului pajiştilor cultivate.
- Executarea lucrărilor premergătoare înfiinţării pajiştilor.
- Pregătirea solului pentru înfiinţarea pajiştilor.
- Semănatul pajiştilor.
- Fertilizarea pajiştilor după semănat.
- Întreţinerea pajiştior semănate.
- Valorificarea pajiştilor cultivate.
- Reabilitarea pajiştilor degradate.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii