Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Lucrator Comercial

Descrierea cursului

Ocupatia de lucrator comercial presupune vânzarea produselor, întocmirea si raportarea situatiei vânzarilor, actualizarea stocurilor de produse, operatiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfasurare a activitatii punctului de vânzare asigurat în conditiile respectarii normelor de calitate, igiena, sanitar-veterinare, protectia mediului si de sanatate si securitate în munca.

Un Lucrator Comercial desfasoara, în principal, urmatoarele activitati :
- Efectueaza lucrari de curatenie si întretinere în vederea începerii activitatii si pregateste punctul de vânzare în vederea închiderii activitatii;
- Pregateste echipamentele , marfurile si documentele în vederea desfasurarii activitatii;

- Mentine aspectul estetic si promoveaza imaginea punctului de vânzare;
- Intâmpina clientii, identifica cerintele acestora si le prezinta oferta generala de produse si servicii, precum si produsele solicitate de acestia, comunicându-le toate informatiile necesare realizarii vânzarii;
- Vinde produsele/serviciile, completeaza formele de plata si încaseaza valoarea acestora;
- Ambaleaza si livreaza produsele vândute;
- Intocmeste si raporteaza situatia vânzarilor, identificând în acest scop documentele specifice activitatii de vânzare si selectând din acestea informatiile necesare;
- Verifica si actualizeaza stocurile de produse, asigurând mentinerea acestora în termenul de garantie/valabilitate;
- Aplica normele de calitate în domeniul sau de activitate, utilizând metode standardizate de asigurare a calitatii;
- Aplica prevederile legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca , asigurând identificarea riscurilor în munca, raportarea pericolelor care apar la locul de munca si interventia în caz de urgenta;
- Aplica normele de igiena, sanitar-veterinare si de protectia mediului în activitatea desfasurata.

Mediul de activitate al Unui Lucrator Comercial îl reprezinta punctul de vânzare în comertul cu ridicata si cu amanuntul. Aceasta ocupatie necesita un nivel de pregatire si cultura / civilizatie corespunzator pentru a putea comunica cu persoane foarte diferite cu care intra în contact în activitatea desfasurata.

Nivelul de scolarizare minim acceptat pentru practicarea ocupatiei de lucrator comercial este, de regula, învatamântul general obligatoriu (în prezent 10 clase).


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficiala.
- Comunicare în limbi straine.
- Competente de baza în matematica, stiinta, tehnologie.
- Competente informatice.
- Competenta de a învata. - Competente sociale si civice.
- Competente antreprenoriale. - Competente de exprimare culturala.
- Asigurarea calitatii.
- Aplicarea normelor de sanatate si securitate în munca.
- Aplicarea normelor de igiena, sanitar-veterinare si de protectie a mediului.
- Asigurarea cadrului general de desfasurare a activitatii punctului de vânzare.
- Prezentarea produselor si serviciilor aferente vânzarii.
- Realizarea vânzarii.
- Întocmirea situatiei vânzarilor si raportarea acesteia.
- Actualizarea stocurilor de produse.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii