Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Lucrator Calificat in Pomicultura

Descrierea cursului

Un Lucrator Calificat in Pomicultura se ocupă cu activităţile de înfiinţare a unei plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi în scopul obţinerii de fructe diversificate pentru consumul populaţiei, procesare şi export. Ocupaţia presupune competenţe referitoare la amplasarea plantaţiei în condiţii agrotehnice favorabile, producerea materialului săditor, plantării de diferite specii şi soiuri de arbuşti fructiferi, cât şi aplicarea diferitelor sisteme de cultură în funcţie de condiţiile geoclimatice şi

resursele materiale de care se dispune. O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice.

Capacitatea de efort fizic reprezintă o aptitudine specifică necesară unui Lucrator Calificat in Pomicultura. Activitatea se desfăşoară în teren deschis în plantaţie de pomi şi arbuşti fructiferi. Pe lângă operaţiile pe care le execută, lucrătorul calificat în pomicultură şi arbuşti fructiferi trebuie să aibă cunoştinţe despre:
– prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţa
– normele de protecţia mediului
– condiţiile de calitate a lucrărilor executate

Procesul de lucru în cazul unui lucrător calificat în pomicultură şi arbuşti fructiferi este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară, care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice.

Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:
– Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice ocupaţiei de lucrător calificat în pomicultură şi arbuşti fructiferi.
– Amplasarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi.
– Pregătirea terenului în vederea plantării.
– Producerea materialului săditor.
– Identificarea sistemelor de cultură a pomilor şi arbuştilor fructiferi.
– Amplasarea pomilor şi arbuştilor fructiferi în parcele.
– Plantarea pomilor şi arbuştilor fructiferi.
– Formarea coroanelor pomilor şi arbuştilor fructiferi.
– Lucrarea solului din livezile de pomi şi arbuşti fructiferi.
– Intreţinerea livezilor de pomi şi arbuşti fructiferi.
– Executarea lucrărilor de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi.
– Combaterea bolilor şi dăunătorilor pomilor şi arbuştilor fructiferi.
– Recoltarea fructelor de pomi şi arbuşti fructiferi în vederea valorificării.
– Efectuarea lucrărilor în livezi după recoltarea fructelor.

Ocupaţia implică o bună rezistenţă la condiţiile de lucru dificile, care se referă la lucrul în picioare, pe scări pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi cules fructe, deplasare pe suprafeţe mari şi efort fizic. De asemenea, trebuie respectate, atât standarde de protecţia mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, cât şi normele generale de protecţia muncii şi normele specifice de sănătate şi securitate operaţională.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea în limba maternă.
- A învăţa să înveţi.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice ocupaţiei de lucrător calificat în pomicultură şi arbuşti fructiferi.
- Amplasarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi.
- Pregătirea terenului în vederea plantării.
- Producerea materialului săditor.
- Identificarea sistemelor de cultură a pomilor şi arbuştilor fructiferi.
- Amplasarea pomilor şi arbuştilor fructiferi în parcele.
- Plantarea pomilor şi arbuştilor fructiferi.
- Formarea coroanelor pomilor şi arbuştilor fructiferi.
- Lucrarea solului din livezile de pomi şi arbuşti fructiferi.
- Întreţinerea livezilor de pomi şi arbuşti fructiferi.
- Executarea lucrărilor de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi.
- Combaterea bolilor şi dăunătorilor pomilor şi arbuştilor fructiferi.
- Recoltarea fructelor de pomi şi arbuşti fructiferi în vederea valorificării.
- Efectuarea lucrărilor în livezi după recoltarea fructelor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii