Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Lacatus Mecanic

Descrierea cursului

Un Lacatus Mecanic îşi desfăşoară activitatea în ateliere specializate în reparaţii de maşini unelte, utilaje sau instalaţii industriale sau în locul în care maşinile unelte, utilajele sau instalaţiile industriale lucrează în mod normal şi necesită reparaţii sau revizii pe loc, ca urmare a defectării lor.

Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii execută lucrări de întreţinere curentă şi înlăturarea tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării, controlează periodic exploatarea corectă a maşinilor şi utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale şi execută reparaţii curente sau capitale. Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii universale cunoaşte tehnologia reparaţiilor la maşini unelte, instalaţii sau utilaje, cunoaşte modul de funcţionare al acestora, lanţul cinematic la maşini unelte sau utilaje precum şi

schemele şi desenele ce ilustrează interdependenţa ansamblurilor şi subansamblurilor care compun maşina unealtă, utilajul sau instalaţia.

Pe baza acestora va diagnostica şi remedia defecţiunile intervenite la maşinile unelte, utilajele sau instalaţiile defecte, va executa probele de funcţionare după efectuarea reparaţiilor şi repunerea în parametrii tehnici din documentaţia maşinii. În această activitate un Lacatus Mecanic trebuie să fie capabil să primească şi să transmită informaţii de specialitate, să lucreze în echipă, să respecte regulile de prevenire a riscurilor profesionale de sănătate şi securitate în munca, să respecte regulile de protecţia mediului şi să ştie să acţioneze în situaţii de urgenţă. Prin pregătirea sa profesională orice Lacatus Mecanic va asigura respectarea normelor de calitate în procesul de reparaţie a maşinilor unelte, utilajelor sau instalaţiilor industriale. Lucrările efectuate de lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii se aplică la o mare diversitate de maşini, utilaje şi instalaţii şi cuprind în general: întreţinerea curentă a maşinilor şi instalaţiilor şi înlăturarea tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării; controlul periodic al exploatării corecte a utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale; controlul bunei funcţionări a sistemului de ungere centrală; efectuarea recondiţionării sau înlocuirii unor organe de maşini în cazul defecţiunilor neprevăzute sau al constatării unei uzuri premature a acestora; executarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba maternǎ.
- Comunicare în limbi strǎine.
- Competenţǎ matematicǎ şi competenţe de bazǎ în ştiinţǎ şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- A învǎţa sǎ înveţi.
- Competenţe sociale şi civice.
- Spirit de iniţiativǎ şi antreprenoriat.
- Exprimare şi conştiinţǎ culturalǎ.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Aplicarea procedurilor de calitate.
- Organizarea locului de muncǎ.
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Diagnosticarea stării de funcţionare.
- Întreţinerea curentă a maşini.
- Remedierea defecţiunilor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii