Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Lacatus Constructii Metalice si Navale

Descrierea cursului

Lăcătuşul construcţii metalice şi navale execută operaţii tehnologice de confecţionare a elementelor de structură şi de asamblare a confecţiilor metalice, operaţii tehnologice de confecţionare a elementelor de structură , de asamblare, de montaj a corpului navei, de lansare a navei şi de întreţinere şi reparare a construcţiilor navale . Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerera utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de lăcătuşărie şi a şantierelor navale, precum şi cunoştinţe de nomenclatură navală. Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice de securitate în muncă şi a instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi dispozitivelor.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea la locul de muncă.
- Efectuarea muncii în echipă.
- Planificarea activităţilor proprii.
- Asigurarea calităţii lucrărilor executate.
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI.
- Organizarea locului de muncă.
- Protecţia anticorozivă a suprafeţelor.
- Utilizarea utilajelor şi dispozitivelor specifice executării construcţiilor metalice.
- Executarea construcţiilor metalice.
- Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice.
- Executarea elementelor de structură a corpului navei şi a accesoriilor de corp.
- Executarea secţiilor plane şi de volum.
- Asamblarea corpurilor de nave.
- Pregătirea navelor în vederea lansării.
- Întreţinerea şi repararea corpului navei.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii