Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Instalator Incalzire Centrala

Descrierea cursului

Ocupatia de Instalator Incalzire Centrala si gaze din cadrul sectorului de constructii civile si industriale, are atât activitãti cu caracter general cât si activitãti specifice. Instalatorul încãlzire centralã si gaze de sectorul constructii, trebuie sã cunoascã, sã monteze, sã punã în functiune, sã diagnosticheze si sã remedieze, toate tipurile de instalatii si utilaje folosite pentru alimentarea cu apã caldã si rece, canalizare, stingeri incendii si care sunt specifice constructiilor civile si industriale.

Instalatorul încãlzire centralã si gaze trebuie sã aibã unele aptitudini absolut necesare pentru a putea sã îndeplineascã cerintele legate de aceastã ocupatie (atentie, îndemânare, corectitudine spirit de echipã, putere de analizã si decizie, adaptabilitate la situatii noi, rezistentã la factori de stres). Pe lângã aptitudini, instalator încãlzire centralã si gaze trebuie sã detinã cunostinte teoretice si practice din domeniile: mecanicã,

termotehnicã, tehnica sudurii, mãsurarea mãrimilor neelectrice, prelucrãri mecanice, materiale de constructii, rezistenta materialelor, etc.

Practic, Un Instalator Incalzire Centrala si gaze realizeazã urmãtoarele activitãti specifice :
– Monteazã surse de cãldurã necesare încãlzirii centrale.
– Monteazã instalatii interioare de încãlzire centralã.
– Executã si monteazã retele de transport a agentului termic.
– Pune în functiune si regleazã instalatiile de încãlzire centralã.
– Diagnosticheazã si remediazã toate defectiunile ce pot apare la instalatiile termice montate.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea la locul de muncă.
- Munca în echipă.
- Aplicarea NPM şi PSI.
- Aprovizionarea cu materiale a locului de muncă.
- Întocmirea documentelor specifice.
- Perfecţionarea activităţii profesionale.
- Planificarea activităţii.
- Diagnosticarea şi remedierea defecţiunilor la instalaţiile termice.
- Execuţia şi montajul reţelelor de transport a agentului termic.
- Montajul instalaţiilor interioare de încălzire centrală.
- Montarea surselor de căldură pentru încălzirea centrală.
- Punerea în funcţiune şi reglajul instalaţiilor de încălzire centrală.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii