Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Instalator Apa Canal

Descrierea cursului

Meseria de Instalator Apa Canal implica desfasurarea activitatii în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora. 2) Procesul de lucru Instalatorul apă, canal trebuie sa ştie să măsoare, să taie, să pozeze, fixeze şi să îmbine conducte, să monteze utilaje, accesorii, să înlocuiască, să repare piese, materiale, conducte, să verifice îmbinări şi racorduri, să întreţină reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de reţele, utilaje şi accesorii. Activitatea instalatorului de apă, canal se desfăşoară în echipă, în spaţii deschise, dar şi în interiorul căminelor, fiind expuşi la temperaturi scăzute sau ridicate, condiţii de umiditate, diverse pericole de accidentare şi intoxicare. Nivelul de responsabilitate: 3,6 muncitor calificat – studii medii, având nevoie ca, pentru desfăşurarea activităţii sale, să aibă următoarele competenţe cheie: comunicare în limba maternă,

competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice şi spirit întreprinzător şi de iniţiativă.

Pentru realizearea activităţii sale, Lucratorul Instalator Apa Canal, se foloseşte de echipamente specifice, respectiv: ruletă, ciocan, patent, şurubelniţă, chei simple şi dinamometrice, şubler, pompe de presiune (aer şi apă), manometru, compresor, filiere, menghine, polizoare unghiulare, bomfaier, etc. şi utilaje: regulatoare de debit şi presiune, hidranţi, pompe, hidrofoare, apometre, debitmetre, etc. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, instalatorul apă, canal trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică, hidraulică, mecanică, mecanica construcţiilor, rezistenţa materialelor folosite în lucrările de instalaţii, de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice, norme de timp şi consum, diagnosticare a defecţiunilor şi avariilor, organizarea muncii, tehnologii de îmbinare, etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptibilitate la situaţii noi, etc.

Lista funcţiilor majore Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:
– Montarea reţelelor exterioare de canalizare
– Montarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă
– Montarea utilajelor şi accesoriile folosite în instalaţiile de apă/ canalizare


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba română.
- Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie.
- A învăţa să înveţi.
- Competenţe sociale şi civice
- Organizarea locului de muncă.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Asigurarea calităţii lucrărilor executare
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului
- Montarea reţelelor exterioare de canalizare.
- Montarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă.
- Montarea utilajelor şi accesoriile folosite în instalaţiile de apă/canalizare.
- Întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare.
- Remedierea defecţiunilor şi/sau avariilor apărute la reţelele de distribuţie apă şi canalizare.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii