Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Gauritor-Filetator

Descrierea cursului

Găuritorul filetator îşi desfăşoară activitatea în atelierele de prelucrări mecanice care execută operaţiunile de găurire filetare la piese / repere din diverse materiale. Găuritorul filetator cunoaşte tehnologiile de găurire / filetare a reperelor prin metode adecvate şi le aplică în totalitate în activităţile specifice. Activităţile implică cunoaşterea maşinilor şi utilajelor destinate operaţiilor de găurire / filetare, din punct de vedere funcţional şi a instrucţiunilor şi procedurilor de lucru aferente acestora, conform prevederilor din documentaţia de însoţire. În urma prelucrării prin găurire / filetare piesele / reperele rezultate trebuie să se încadreze în prescripţiile dimensionale şi de calitate prevăzute în documentaţia tehnică.

Găuritorul filetator cunoaşte elementele ce concură la realizarea operaţiilor în sine, interdependenţa lor, prin pregătirea sa profesională.

Este capabil să execute conform documentaţiei tehnologice lucrările solicitate în parametrii optimi, activitatea sa implicând atât primirea şi transmiterea de informaţii de specialitate, lucrul în cadrul echipei, respectarea normelor de tehnica securităţii muncii şi PSI la locul de muncă, cât şi modalitatea specifică de completare a documentelor adecvate şi de depozitare a pieselor prelucrate.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea interpersonală.
- Lucrul în echipă.
- Aplicarea NPM şi PSI.
- Completarea documentelor.
- Pregătirea utilajului de găurire/ filetare pentru lucru.
- Pregătirea operaţiei de găurire / filetare.
- Găurirea pieselor.
- Filetarea pieselor.
- Verificarea pieselor găurite/ filetate.
- Depozitarea pieselor găurite / filetate.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii