Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Galvanizator

Descrierea cursului

Galvanizatorul asigură realizarea operatiilor de protectie a metalelor prin acoperiri galvanice (metalice) după o prealabilă pregătire a suprafetelor metalice prin câteva operatii (prelucrare, degresare, decapare mecanică a suprafetelor etc.).


Competente dobandite

Competente dobândite
- Aplicarea NPM şi NPSI.
- Comunicarea interactivă la locul de muncă.
- Efectuarea muncii în echipă.
- Dezvoltarea profesională.
- Întocmirea documentelor de evidenţă şi de raportare a activităţii.
- Planificarea activităţii proprii şi organizarea locului de muncă.
- Aprovizionarea locului de muncă cu materiale, semifabricate, SDV-uri.
- Asigurarea funcţionării instalaţiei de galvanizare, a instalaţiilor şi echipamentelor anexe.
- Controlul semifabricatelor şi pieselor prelucrate.
- Decaparea suprafeţelor metalice.
- Degresarea suprafeţelor metalice.
- Lustruirea chimică a suprafeţelor metalice.
- Pregătirea mecanică a suprafeţelor metalice.
- Pregătirea şi controlul soluţiilor de prelucrare chimică şi a electroliţilor.
- Realizarea acoperirilor metalice / galvanice.
- Stabilirea etapelor procesului de realizare a operaţiilor de acoperiri metalice (galvanizare).
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii