Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Fermier productia vegetala

Descrierea cursului

Ocupatia de Fermier productia vegetala se aplicã specialistilor din agriculturã care se ocupã cu organizarea activitãtilor de cultivare a pãmântului în scopul obtinerii de cereale (grâu, orz, ovãz, orzoaicã, porumb, s.a.) plante tehnice (floarea soarelui, soia, sfeclã, rapitã, s.a.) si culturi furajere (leguminoase si graminee pentru masã verde si fân, plante pentru siloz, s.a.). Ocupatia presupune o sferã largã de competente aferente în prelucrarea solului, înfiintarea culturilor, realizarea productiei, cât si valorificarea ei în conditii de profitabilitate. Activitatea specificã ocupatiei implicã o temeinicã pregãtire teoreticã si practicã cu permanent schimb de informatii cu mediul exterior si calitãti de bun manager.

Ocupatia de Fermier productia vegetala presupune relatii de colaborare cu economistul fermei si serviciile adiacente de aprovizionare cu materii si materiale si de desfacere a productiei obtinute, si ierarhice cu executantii proceselor de productie care sunt organizati si monitorizati pe întreaga desfãsurare a unui ciclu de productie. Capacitatea de concentrare, mobilizare, tenacitate, promptitudine si desfãsurarea activitãtii în conditii de stres legate de capriciile naturii, reprezintã câteva aptitudini specifice absolut necesare unui fermier în productia vegetalã.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea interactivă la locul de muncă.
- Munca în echipă.
- Aplicarea NPM şi NPSI.
- Aprovizionarea cu materii prime, materiale şi piese de schimb.
- Asigurarea parcului de utilaje.
- Perfecţionarea profesională.
- Asigurarea calităţii lucrărilor agricole de semănat.
- Asigurarea comercializării producţiei vegetale.
- Asigurarea recoltării produselor vegetale.
- Elaborarea planului de producţie la nivelul unităţii agricole.
- Instruirea personalului muncitor din fermă pentru efectuarea lucrărilor.
- Organizarea lucrărilor agricole de întreţinere a culturilor.
- Organizarea lucrărilor agricole de semănat.
- Organizarea suprafeţelor agricole la nivelul unităţii agricole.
- Transportarea şi depozitarea produselor agricole.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii