Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Fasonator Mecanic

Descrierea cursului

Ocupaţia Fasonator mecanic este practicată în platformele primare ale parchetelor de exploatare a lemnului utilizând echipamente şi utilaje pentru fasonarea lemnului. La fasonarea materialului lemnos în platforma primară se realizează presortarea lemnului brut şi secţionarea acestuia cu ajutorul ferăstraielor mecanice. Fasonatorul mecanic identifică principalele defecte ale lemnului şi, în funcţie de acestea, stabileşte sortimentele de lemn brut executând secţionarea trunchiurilor sau catargelor la dimensiunile sortimentelor respective sau multipli ale acestora în funcţie de caracteristicile mijloacelor de transport.

Operaţia de presortare a lemnului în platforma primară vizează valorificarea integrală şi superioară a masei lemnoase.

Principalele funcţii îndeplinite de fasonatorul mecanic sunt următoarele:
– Presortează materialul lemnos brut.
– Secţionează materialul lemnos.
– Opreşte crăparea pieselor.
– Întreţine corespunzător ferăstraiele mecanice.

Un Fasonator Mecanic dovedeşte competenţe cheie de comunicare în diverse contexte profesionale în care este necesar să utilizeze corect limbajul de specialitate. De asemenea, dovedeşte competenţe sociale prin desfăşurarea activităţii în echipă. Fasonatorul mecanic dovedeşte competenţe specifice privind valorificarea integrală şi superioară a masei lemnoase prin obţinerea de sortimente superioare de lemn brut conform normativelor în vigoare. Cunoştinţele si capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi, de asemenea, demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea in limba materna.
- Competenta de a invata.
- Competente sociale si civice.
- Competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie.
- Competente informatice.
- Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.
- Aplicarea normelor de protecţia mediului.
- Organizarea activităţii proprii.
- Presortarea materialului lemnos brut.
- Secţionarea materialului lemnos.
- Oprirea crăpării pieselor.
- Întreţinerea corespunzătoare a ferăstraielor mecanice.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii