Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Electrician

Descrierea cursului

Ocupaţia de electrician este întâlnită în mai multe sectoare de activitate. Cea mai mare parte a practicanţilor acestei ocupaţii se găsesc însă în sectorul construcţii, pe şantiere de construcţii rezidenţiale, comerciale sau industriale. Activitatea electricianului de întreţinere în construcţii se desfăşoară în echipă şi presupune muncă atât în interiorul cât şi în exteriorul clădirilor, determinând astfel expunerea la oscilaţii de temperatură şi umiditate. Ocupaţia poate presupune munca la înalţime şi grad sporit de atenţie deoarece există pericol de electrocutare.

Electricianul trebuie să ştie să înlocuiască, să repare circuite electrice, echipamente, instalaţii, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la instalaţiile electrice şi utilaje/aparate electrice şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora.

Pentru realizearea activităţii sale, electricianul de întreţinere în construcţii, se foloseşte de: AMC-uri şi SDV-uri: megohmmetru, punte, cleşte, ampermetru, patent, şurubelniţă, trusă de tăiat, multimetru, lampă de control şi materiale, piese, subansamble: tuburi, startere, capete de fixare la lampă, lămpi, cabluri, întreruptoare, siguranţe etc .

În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, meseriasul electricia trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică, electrotehnică, rezistenţa materialelor folosite în lucrările de instalaţii, de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice, tehnologii de îmbinare, normative în domeniu şi norme ANRE etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, spirit de observaţie, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptabilitate la situaţii noi, viteză de reacţie etc.

Principalele funcţii îndeplinite de electrician sunt următoarele:
- Planifică, organizează şi raportează activităţile de întreţinere a instalaţiilor electrice;
- Realizează inspecţia pentru întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor electrice;
- Realizeză întreţinerea de rutină a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune;
- Intervine asupra instalaţiilor electrice în situaţii de urgenţă;
- Realizează reparaţiile capitale la instalaţiile electrice


Competente dobandite

Competente dobândite
- Organizarea locului de muncă.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitătea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Asigurarea calităţii lucrărilor executare.
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Planificarea, organizarea şi raportarea activităţii de întreţinere a instalaţiilor electrice.
- Realizarea inspecţiei pentru întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor electrice.
- Întreţinerea de rutină a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune.
- Intervenţia asupra instalaţiilor electrice în situaţii de urgenţă.
- Realizarea reparaţiilor capitale la instalaţiile electrice.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii