Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Croitor/Confectioner Imbracaminte

Descrierea cursului

Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã produse de îmbrãcãminte la comanda clientului. Prin urmare, pe lângã competente de productie aferente executãrii unor operatii specifice croitoriei, lucrãtorii din aceastã ocupatie trebuie sã ofere clientilor sfaturi si solutii competente în alegerea materialelor si a modelului.

Totodatã, îmbrãcãmintea realizatã trebuie sã fie adaptatã caracteristicilor clientului.

Ocupatia presupune o foarte bunã colaborare cu clientii si o preocupare continuã în satisfacerea solicitãrilor acestora


Competente dobandite

Competente dobândite
- Întocmirea documentelor specifice.
- Planificarea activităţii.
- Aplicarea NPM şi PSI.
- Folosirea uneltelor şi echipamentelor specifice.
- Alegerea şi pregătirea materialelor pentru executarea produselor de îmbrăcăminte.
- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale.
- Construirea tiparelor pentru produse de îmbrăcăminte.
- Croirea produselor de îmbrăcăminte.
- Executarea cusăturilor manuale.
- Executarea cusăturilor mecanice.
- Executarea probei.
- Finisarea produselor de îmbrăcăminte.
- Oferirea serviciilor către clienţi.
- Preluarea şi predarea comenzilor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii