Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Constructor Structuri Monolite

Descrierea cursului

Un Constructor Structuri Monolite este muncitorul care îşi desfăşoară activitatea în diverse puncte de lucru, în cadrul şantierelor de construcţii. Execută lucrări de construcţii montaj (civile, industriale); responsabilitate: construcţii hiodrotehnice, drumuri, poduri, rezervoare de apă (subteran, suprateran, aerian).

Principalele activităţi pe care le desfăşoară un Constructor Structuri Monolite în cadrul acestor categorii de construcţii sunt:
– Trasarea elementelor construcţie, împreună cu topometrul de şantier.
– Pregătirea terenului.
– Executarea săpăturilor grosiere şi a excavaţiilor de finisaj.


– Cofrarea / decofrarea elementelor de construcţie (fundaţii, elemente masive), elemente speciale (pereţi, stâlpi, grinzi, arce, bolţi, etc.).
– Fasonarea armăturilor necesare elementelor de construcţie.
– Montarea armăturilor în elementele de construcţie.
– Executarea sudurilor de montaj.
– Montarea unor piese înglobate, conform proiectului.
– Betonarea elementelor de construcţie, tratarea rosturilor de lucru după întărirea betonului, montarea armăturilor în rosturi.

Pentru realizarea activităţilor specifice, constructorul structuri monolite are nevoie de competenţe fundamentale (comunicare, lucrul în echipă, planificare) şi competenţe generale (aplicarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea muncii, situaţiile de urgenţă şi aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi a instrucţiunilor de lucru). Pe lângă aceste noţiuni teoretice care privesc tehnologia meseriei, constructorul structuri monolite trebuie să deţină şi alte cunoştinţe: de geometrie, de utilizare a unor instrumente, unelte şi echipamente de lucru, maşini, etc. Totodată, constructorul structuri monolite conştientizează propriul proces de învăţare, identificând oportunităţile disponibile pentru dobândirea, prelucrarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicarea la locul de muncă.
- Lucrul în echipă.
- Planificarea activităţii zilnice.
- Aplicarea legislaţiei privind normele de sănătate şi securitate în muncă şi situaţiile de urgenţă.
- Asigurarea calităţii lucrărilor executate respectând procedurile tehnice de execuţie şi instrucţiunile de lucru (PTE, IL).
- Trasarea elementelor specifice construcţiei.
- Urmărirea efectuării excavaţiei grosiere.
- Executarea excavaţiei de finisaj.
- Efectuarea lucrărilor de cofrare / decofrare.
- Fasonarea / montarea armăturilor.
- Montarea pieselor înglobate în beton.
- Executarea lucrărilor de betonare.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii