Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Constructor structuri din beton armat

Descrierea cursului

Constructorul structuri din beton armat este muncitorul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şantierelor de construcţii şi/sau în diverse puncte de lucru. Constructorul structuri din beton armat participă la executarea lucrărilor de construcţii obişnuite sau clădiri; lucrări speciale; lucrări de căi de comunicaţie; construcţii hiodrotehnice şi hidroameliorative, pentru alimentări cu apă, canalizări, drumuri, poduri, castele de apă.

Constructorul structuri din beton armat realizează următoarele tipuri de lucrări:
– Trasează elementele specifice construcţiei.
– Pregăteşte terenul după executarea săpăturilor grosiere (excavaţii de finisaj).
– Execută cofrarea – decofrarea elementelor de construcţie (fundaţii, elemente masive, elemente speciale: pereţi, stâlpi, grinzi, arce, bolţi, elemente prefabricate etc.).


– Execută fasonarea armăturilor necesare elementelor de construcţie.
– Montează armăturile în elementele de construcţie
– Execută suduri de rezistenţă.
– Montează piese înglobate în beton.
– Execută lucrări de betonare a elementelor de construcţie.
– Tratează rosturile de lucru după întărirea betonului.
– Montează elemente prefabricate.

Pentru realizarea acestor lucrări constructorul structuri din beton armat are nevoie de noţiuni teoretice specifice meseriei: tipurile de construcţii şi caracteristicile acestora, cunoştinţe despre elemnetele construcţiei, caracteristicile terenului pe care urmează a fi executată construcţia, tehnici de realizarea cofrajelor şi de decofrare a acestora, cunoştinţe de sudură (sudor autorizat), cunoştinţe despre montarea prefabricatelor, despre executarea lucrărilor de betonare, montarea pieselor înglobate în beton.

Principalele funcţii îndeplinite de constructorul structuri din beton armat sunt următoarele:
- Trasarea elementelor specifice construcţiei.
- Urmărirea efectuării excavaţiei grosiere
- Realizarea excavaţiei de finisaj.
- Efectuarea lucrărilor de cofrare / decofrare.
- Fasonarea montarea armăturii
- Montarea pieselor înglobate în beton.
- Executarea lucrărilor de betonare.
- Executarea montării de elemente prefabricate
- Executarea sudurilor de rezistenţă

Pe lângă noţiunile teoretice care privesc tehnologia meseriei, constructorul structuri din beton armat trebuie să deţină şi alte cunoştinţe: de geometrie, de utilizare a unor instrumente, unelte şi echipamante de lucru, maşini, etc. La acestea se adaugă: competenţele fundamentale (comunicare, lucru în echipă, planificare) şi competenţele generale (aplicarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea muncii şi situaţii de urgenţă, precum şi aplicarea procedurilor de calitate). Constructorul structuri din beton armat dovedeşte competenţe cheie de comunicare în diverse contexte profesionale în care este necesar să utilizeze corect limbajul de specialitate, efectueză calcule matematice pentru rezolvarea unor probleme în situaţii curente, are capacitatea şi disponibilitatea de a utiliza modalităţi matematice de gândire (raţionament logic şi spaţial) şi de prezentare (formule, grafice, scheme), este capabil să-şi planifice corect etapele activităţii zilnice încadrându-se în timpul alocat fiecăreia în parte pentru respectarea termenului final al lucrărilor. Totodată, constructorul structuri din beton armat conştientizează propriul proces de învăţare, identificând oportunităţile disponibile pentru dobândirea, prelucrarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi. De asemenea, constructorul structuri din beton armat dovedeşte competenţe sociale şi civice în sensul participării în mod eficace şi constructiv la viaţa socială şi profesională.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba maternă.
- Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie.
- A învăţa să înveţi.
- Competenţe sociale şi civice.
- Organizarea locului de muncă.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitătea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţ.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Asigurarea calităţii lucrărilor executare.
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Trasarea elementelor specifice construcţiei.
- Urmărirea efectuării excavaţiei grosiere.
- Executarea excavaţiei de finisaj.
- Realizarea lucrărilor de cofrare.
- Realizarea lucrărilor de decofrare.
- Fasonarea/montarea armăturilor.
- Montarea pieselor înglobate în beton.
- Executarea lucrărilor de betonare.
- Executarea montării de elemente prefabricate.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii