Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Constructor Montator Structuri Metalice

Descrierea cursului

Ocupaţia de Constructor Montator Structuri Metalice se practică în sectorul construcţiilor civile, industriale, agricole şi speciale (poduri şi pasarele rutiere, stâlpi pentru telecomunicaţii şi transport de energie electrică) , în cadrul unor companii de dimensiuni diferite care execută lucrări de confecţionare a structurilor metalice pentru construcţii şi de montaj a structurilor metalice, faţadelor şi pereţilor cortină.

În funcţie de specializare, muncitorii constructori montatori de structuri metalice realizează:
-Lucrări ce au în vedere confecţionarea unor repere diverse pentru subansamblele componente ale structurilor metalice, executarea subansamblelor pentru construcţii metalice în vederea montajului spaţial şi montarea spaţială a structurilor metalice pentru construcţii.


- Demontarea şi mutarea construcţiilor metalice pe alt amplasament sau demontarea, transportul şi manipularea subansamblelor demontate pentru dezmembrare.
- Lucrări ce au în vedere pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi cortină, montarea sistemului de prindere şi a panourilor pentru faţade şi pereţi cortină.

Munca de Constructor Montator Structuri Metalice se realizează în echipă, alături de alţi muncitori confecţioneri-montatori de structuri metalice pentru construcţii sau montatori de faţade şi pereţi cortină şi în colaborare cu: sudori autorizaţi, vopsitori industriali, macaragii, legători de sarcină, şoferi, motostivuitorişti şi muncitori necalificaţi, sub coordonarea directă a şefului de echipă, a şefului de secţie, sau a şefului de şantier, conform unor proceduri stricte şi a regulamentelor de ordine interioară proprii companiilor. Ocupaţiile se practică în mod obişnuit, în regim de şantier de construcţii sau în unităţi industriale specializate, pe timp de zi sau de noapte, în funcţie de organizarea lucrărilor şi de termenele de execuţie, pe suprafaţa solului, la înălţime, în subsoluri sau în subteran, în condiţii meteo variate (ploaie, ninsoare, ceaţă, vânt, temperaturi înalte sau scăzute etc.), lucrările fiind executate în condiţiile unor riscuri diverse de accidentare.

Calitatea lucrărilor realizate de un Constructor Montator Structuri Metalice decurge din respectarea riguroasă a procedurilor de lucru, a proiectelor de execuţie şi de arhitectură, precum şi a normativelor tehnice în vigoare. Confecţionerii montatori de structuri metalice pentru construcţii manipulează materialele necesare pentru activităţile curente de muncă şi le transportă în majoritatea cazurilor pe distanţe mici, prin purtare directă de la locurile în care sunt aduse cu mijloace de transport şi de ridicare a sarcinilor. Muncitorii care fixează materialele în dispozitive de prindere ale utilajelor pentru transport la înălţime sau pe orizontală sunt instruiţi şi autorizaţi ca legători de sarcină. Pentru practicarea ocupaţiilor sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort fizic susţinut, de lucru la înălţime şi în poziţii dificile, de realizare a unor activităţi repetitive în condiţii procedurale stricte, cu autonomie restrânsă. Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: disciplina, responsabilitatea, conştiinciozitatea, seriozitatea, rigurozitatea şi atenţia.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Competenţa de exprimare culturală.
- Organizarea locului de muncă.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Asigurarea calităţii lucrărilor executate.
- Pregatirea echipamentelor de lucru.
- Confecţionarea reperelor pentru elementele componente ale structurilor metalice.
- Pregătirea elementelor componente ale semifabricatelor pentru structuri metalice.
- Realizarea subansamblelor pentru construcţii metalice în vederea montajului spaţial.
- Montarea spaţială a structurilor metalice pentru construcţii.
- Demontarea construcţiilor metalice.
- Transportul şi manipularea elementelor şi subansamblelor pentru construcţii metalice.
- Pregătirea suprafeţelor pentru acoperire cu faţade şi pereţi cortină.
- Montarea sistemului de prindere a faţadelor şi pereţilor cortină.
- Montarea panourilor pentru faţade şi pereţi cortină.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii