Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Confectioner Produse Pirotehnice

Descrierea cursului

Confecţionerul produse pirotehnice îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pirotehnice în care se fabrică, încarcă sau încartuşează, se cercetează, experimentează, depozitează, delaboraeză, neutralizează sau se distrug materii explozive. Activitatea se desfăşoară în hale de producţie, condiţii de temperatură medie 15-350C, umiditate sub 80%, cu aplicarea regulilor de securitate şi sănătate în muncă specifice.

La realizarea subansamblelor si produselor, Confecţionerul produse pirotehnice execută operaţii care implică responsabilitate şi deprinderi practice ca:
-Manipularea materiilor prime, materialelor.
-Subansamblelor şi produselor.
-Depozitarea materiilor prime, materialelor şi subansamblelor necesare.
-Analizarea şi verificarea stării tehnice a utilajelor, instalaţiilor, sculelor şi dispozitivelor utilizate.


-Pregătirea reperelor în vederea presării.
-Prepararea amestecurilor pirotehnice şi omogenizarea lor.
-Dozarea/cântărirea substanţelor şi compoziţiilor pirotehnice.
-Pregătirea matriţelor pentru presare.
-Presarea substanţelor/compoziţiilor pirotehnice în repere sau în calupi şi pastile.
-Asamblarea focoaselor, motoarelor reactive, loviturilor, încărcăturilor de pornire.
-Ambalarea produselor.
-Inscripţionarea produselor şi a lăzilor de ambalaj
-Ambalarea produselor în lăzi.
-Transportul lăzilor cu produse la depozit.
-Dezasamblarea şi distrugerea materialelor pirotehnice.
Activităţile pirotehnice prezintă grade ridicate de risc şi de aceea ele nu pot fi efectuate decât de Confecţioneri produse pirotehnice care trebuie să posede un nivel mediu de pregătire (cu minime cunoştinţe de fizică şi chimie), instruiţi şi care trebuie să fie caracterizaţi prin:
-Competenţă: trebuie să cunoască riscurile pe care le comportă activitatea pe care o desfăşoară, ce trebuie şi ce nu trebuie să facă în fiecare moment al activităţii sale.
-Disciplină: sunt obligaţi să respecte, în mod necondiţionat, consemnele de securitate.
-Vigilenţă: orice pericol potenţial trebuie să fie depistat şi înlăturat înainte de a genera un eveniment pirotehnic şi de aceea, fiecare trebuie să se concentreze numai asupra operaţinii pe care o efectuează.
-Calm: în cazul producerii unui eveniment pirotehnic, trebuie să-şi păstreze calmul, pentru a acţiona rapid,în scopul aducerii situaţiei sub control.
-Spirit de securitate.
-Lipsa spiritului de bravadă.

Ca urmare a dezvoltării continue a posibilităţilor tehnice şi a condiţiilor economice şi juridice, cerinţele profesionale concrete se modifică permanent, fapt ce implică o preocupare susţinută continuă pentru dezvoltarea profesională.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Lucrul în echipă.
- Comunicarea interactivă la locul de muncă.
- Respectarea prevederilor legale referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi la situaţii de urgenţă.
- Aplicarea normelor igienico-sanitare şi de protecţie a mediului.
- Manipularea materiilor prime şi a componentelor produselor.
- Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată / automată.
- Fabricarea materiilor explozive şi materiilor pirotehnice.
- Fabricarea mijloacelor de iniţiere.
- Asamblarea focoaselor.
- Asamblarea muniţiei de infanterie.
- Încărcarea corpurilor de proiectile, bombelor de aviaţie şi grenadelor.
- Fabricarea încărcăturilor de azvârlire.
- Fabricarea loviturilor.
- Ambalarea unităţilor de produs.
- Asigurarea transportului la depozit.
- Dezmembrarea muniţiilor.
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat nastere
- Ultimul act de studii