Sos. Pantelimon, nr. 6-8, București 0761 102 433

Cursuri de calificare - Confectioner-Montator tamplarie din Aluminiu

Descrierea cursului

Ocupaţiile se practică în sectorul construcţiilor în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite, al căror personal confecţionează tâmplării din aluminiu şi mase plastice, geam termoizolator şi realizează montajul acestora în construcţii civile şi industriale. Munca se realizează numai în echipă, alături de alţi confecţioneri de tâmplărie, de geam termoizolator, de montatori, precum şi electricieni, sub coordonarea directă a şefului de echipă sau a şefului de producţie.

Ocupaţiile aferente acestei arii ocupaţionale se practică în mod obişnuit în condiţii foarte variate, în regim industrial sau la locul punerii în operă a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice, pe timp de zi, în funcţie de organizarea producţiei şi a montajului şi de fixarea termenelor de predare, pe suprafaţa solului, în halele de producţie sau pe suprafaţa pardoselilor construcţiilor civile şi industriale, în orice anotimp, în condiţii meteo variate

(ploaie, ceaţă, vânt, temperaturi înalte sau scăzute etc.), în spaţii închise, cu temperatura aerului relativ constantă, cu ventilaţie artificială, nivel de zgomot ridicat în timpul lucrului şi iluminat artificial şi parţial natural. Calitatea lucrărilor de confecţionare şi montaj al tâmplăriei şi geamului termoizolator decurge din respectarea riguroasă a tehnologiilor de lucru, de către confecţionerii, respectiv montatorii de tâmplărie cu geam termoizolator, aceştia având obligaţia să îndeplinească pe tot parcursul activităţilor cerinţele din fişele tehnologice care prelucrează solicitările clienţilor, precum şi cele rezultate din implementarea standardelor de conformitate a realizării produsului final, în vederea obţinerii şi respectării valorilor caracteristicilor de performanţă al acestuia.

Confecţionerul de geam termoizolator execută operaţii tehnologice de prelucrare şi asamblare a foilor de sticlă ce vor alcătui geamul termoizolator. Activităţile realizate de către acesta implică organizarea locului de muncă pe principii ergonomice şi planificarea timpului de lucru, utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat în vederea preluării materialelor necesare confecţionării geamului termoizolator, aplicarea unor modalităţi adecvate de întreţinere curentă a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor din exploatare din hala de producţie, respectarea procedurilor de calitate pentru produselor obţinute, precum şi comunicarea eficientă cu persoanele cu care vine în contact din echipa de lucru. Confecţionerul de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice realizează pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei, execută prelucrarea componentelor din mase plastice şi aluminiu în mod diferenţiat prin respectarea ordinii şi specificului operaţiilor fluxului tehnologic, asigurând calitatea tâmplăriilor executate, aplicând principiile de întreţinere şi utilizare optimă a echipamentelor tehnologice şi respectând prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. Montatorul de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice îşi organizează lucrările de montaj, realizează pregătirea locurilor unde vor fi montate tâmplăriile din aluminiu şi mase plastice, efectuează montajele respectând reguli specifice de lucru, aplicând mecanismele independente ale tâmplăriilor şi asigurând controlul funcţional al acestora după realizarea montajului.

Lucrările de confecţionare-montaj a tâmplăriei şi a geamului termoizolator se derulează conform procedurilor operaţionale şi instrucţiunilor specifice aferente, în condiţiile unor riscuri variate de accidentare, cu respectarea indicaţiilor şefilor de producţie sau a şefilor direcţi. Practicarea ocupaţiilor aferente acestei arii ocupaţionale presupune din partea personalului o implicare în realizarea activităţilor în condiţii procedurale coerente şi bine stabilite, sub coordonare directă, având astfel o autonomie restrânsă; sunt necesare capacităţi de rezistenţă la efort, capacitatea de lucru la înălţime, în spaţii închise sau deschise, umede/uscate şi ventilate natural/artificial. Atitudinile principale cerute la locul de muncă sunt: atenţia, responsabilitatea, rigurozitatea corectitudinea, disciplina, grija şi răbdarea.


Competente dobandite

Competente dobândite
- Comunicare în limba oficială.
- Comunicare în limbi străine.
- Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.
- Competenţe informatice.
- Competenţa de a învăţa.
- Competenţe sociale şi civice.
- Competenţe antreprenoriale.
- Competenţa de exprimare culturală.
- Organizarea locului de muncă.
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului.
- Asigurarea calităţii lucrărilor executate.
- Întreţinerea echipamentelor de lucru.
- Efectuarea verificării curente de stare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.
- Asigurarea mentenanţei sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.
- Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei
- Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase plastice
- Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu
- Aplicarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei
- Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor auxiliare
- Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată / automată pentru confectionarea geamurilor termoizolatoare
- Prelucrarea foilor de sticlă
- Prelucrarea baghetelor distanţier
- Asamblarea unităţilor de geam termoizolator
- Organizarea lucrǎrilor de montaj
- Deplasarea în vederea efectuării montajelor pregătirea locurilor de montaj al tâmplǎriilor
- Montarea tâmplăriilor
- Aplicarea mecanismelor independente ale tâmplǎriilor
- Asigurarea controlului funcţional al tâmplǎriilor
Conditii pentru înscriere
- Copie buletin
- Copie CI (buletin)
- Copie certificat naștere
- Ultimul act de studii